Foto: Ren Røros.

Arnt Sollie slutter i Ren Røros etter fire år som administrerende direktør. Bakgrunnen er ulikt syn på den videre strategien i selskapet. Styret ønsker mer konsentrasjon om utvikling av kjernevirksomheten, mens Sollie fortsatt vil legge vekt på innovasjon.

 

Sollie sier han ble ansatt for å satse mer på innovasjon og utvikling i selskapet.

– Jeg har hatt en fantastisk reise med Ren Røros. Jeg er stolt over de endringer som er gjennomført i konsernet i denne perioden. Når styret ønsker en justering av strategien, er det naturlig at andre leder selskapet videre.

Sollie ble ansatt i jobben i 2018. Selskapet har vokst under hans ledelse, blant annet på felt som fornybar energi og digitalisering.

– Sollie har vært en innovativ leder, og har satt i gang flere initiativ i konsernet. Vi er enige med Sollie at det er naturlig å finne en ny leder når vi nå går inn i en ny fase i konsernet, sier Tina Steinvik Sund, styreleder i Ren Røros.

I forbindelse med avgangen har Sollie inngått en intensjonsavtale med Ren Røros om å videreutvikle datterselskapet ReNeo. ReNeo ble etablert høsten 2021 og arbeider med løsninger som vil redusere klimautslippene i landbruket.

– Nå ønsker jeg å se om det er mulig å få ReNeo til å bli et levedyktig selskap som bidrar til å elektrifisere landbruket og kutte klimautslipp, sier Sollie.

Kursjustering

Høye strømpriser gir Ren Røros sterk inntektsvekst i 2022. Samtidig har kostnadene økt betydelig de seneste årene. Derfor mener styret det nå er nødvendig med en kursjustering.

– Dagens høye strømpriser er midlertidige. Samtidig er det store endringer i rammebetingelsene til kraftbransjen. Vi må sikre at selskapet er robust, og tjener penger også i fremtiden. Konsernet har over en svært lang periode hatt lav egenkapitalandel. Styret har vedtatt at vi skal konsentrere oss mer om kjernevirksomheten i konsernet, styrke lønnsomheten og tilpasse kostnadene i alle virksomhetsområdene. Det betyr, for eksempel, at det vil være mindre oppmerksomhet om et selskap som ReNeo; Vi  er derfor fornøyde med avtalen om at Sollie ønsker å ta selskapet videre, sier Sund.

Sund presiserer at Ren Røros og datterselskapene vil være en viktig bærebjelke i Røros-samfunnet framover.

– Vi skal fortsatt levere sikre og gode tjenester av høy kvalitet til våre kunder. Det gjelder både innen installasjon, fiber/ internett, drift og digitalisering, strøm og nettjenester med mer. I tillegg skal vi bistå våre kunder med å løse morgendagens utfordringer ved å utnytte teknologi som sikrer utvikling i vår region, sier styreleder Sund.

Partene har avtalt at Sollie fratrer som administrerende direktør 6. oktober. Styret vil starte en prosess for å rekruttere en ny leder. Olav Vehusheia, som er daglig leder i Ren Røros Strøm, er konstituert i stillingen som administrerende direktør i Ren Røros.