Fias
Ren Røros Frontal er med Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) gjennom kommunikasjonen om ny sorteringsordning.

FIAS

Når du kildesorterer bidrar du til at søpla havner på riktig sted og at ressursene du kaster kan bli brukt flere ganger. Ren Røros Frontal er med Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) gjennom kommunikasjonen om ny sorteringsordning.

Nå ønsker FIAS å gjøre det lettere for folk å kildesortere. Fra og med høsten 2020 endrer FIAS hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Husholdningene vil få fire dunker fordelt på matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Plast skal fortsatt hentes i sekk. Dette er en endring for fremtiden som skal bidra til økt kildesortering, og da særlig reduksjon og sortering av matavfall.

Vi i Ren Røros Frontal er stolte over å kunne samarbeide med FIAS om kommunikasjonen rundt den nye sorteringsordningen. Både fordi vi brenner for god kommunikasjon, men også fordi vi er spesielt opptatt av gode løsninger som gir oss alle en bærekraftig framtid.

Sammen med FIAS jobber vi blant annet med utvikling og design av kampanjens visuelle profil, bildekor, nettsideløsning, markedsføringskampanjer og filmatisk profilering.

– Vi er glade for å samarbeide med en lokal aktør, og vi valgte Ren Røros Frontal som samarbeidspartner fordi vi likte deres forslag til kampanje for vår nye avfallsordning. I tillegg har vi et felles mål om å legge til rette for en mer miljøvennlig framtid.
-Berit Selboe-Coote, informasjonsrådgiver i Fias