Fjelldriv
Med naturen som bakteppe skal Fjelldriv gi innblikk i gode naturopplevelser, læring gjennom kjennskap og mestring, samt levende bygdesamfunn.

Fjelldriv

Med naturen som bakteppe skal Fjelldriv gi innblikk i gode naturopplevelser, naturglede, læring gjennom kjennskap og mestring, samt levende bygdesamfunn. Fjelldrivs logo er modernistisk og enkelt og symboliserer fjellreven som er et viktig formidlingsprosjekt for Fjelldriv.

Fjelldrivs fargepalett er en vesentlig del av identiteten og skal brukes i all kommunikasjon. Fargene Lyng og Is danner tilsammen en særegen palett som henter inspirasjon fra naturen i Tydal.

Et tydelig, distinkt og visuelt uttrykk skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med formidling som viktigste drivkraft.

Fjelldriv