Grimo trekai var en møteplass og sentrum for yrende folkeliv for 150 år siden, når fjorden var bindeleddet og veien til folket. Klikk på bildet over for å starte filmen.

Kulturminnefondet, Grimo trekai

Tettstedet Grimo i Hordaland er et av de eldste handelsstedene i Indre Hardanger. Kaia her var en møteplass og sentrum for yrende folkeliv for 150 år siden, når fjorden var bindeleddet og veien til folket.

Så kom veier og biler, og kaia ble stående til forfall. Helt til Grendalaget 5777 organiserte restaureringen og 1000 dugnadstimer ble lagt ned av bygdefolket. Sammen med støtte fra Kulturminnefondet skal en nyrestaurert kai nå være til bruk for skyssbåter, turisme og sosiale arrangement.

Vi i Ren Røros Frontal besøkte Grimo trekai da Grimo handelslag fylte 150 år og nærbutikken fylte ti år. I strålende solskinn, med et landskap bare Hardanger kan by på, har vi filmet folkelivet, intervjuet flere lokale mennesker og fanget stemningen i denne lille bygda.

Kulturminnefondet ønsker å fortelle historier om hverdagens kulturminner, menneskene som står bak prosjektene de støtter, og at vern gjennom bruk er den beste medisinen for bevaring av kulturminner over hele landet.

Kulturminnefondet er svært godt tilfreds med filmen frå Grimo trekai og samarbeidet med Ren Røros Frontal i dette prosjektet. Sluttresultatet viser kor stor betydning eit kulturminne kan ha for eit heilt lokalsamfunn. Vern gjennom bruk er rettesnora for Kulturminnefondets arbeid og slike filmar dokumenterer på ein god måte både bruk og bevaring.
-Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet