ReMidt
Reduser. Reparer. Gjenta. Profilen er utviklet for å gi muligheten for lek med ReMidt navnet, for å skape optimisme og inspirasjon.

ReMidt

1. januar 2020 ble de tre interkommunale renovasjonsselskapene Envina, NIR og Hamos slått sammen. Resultatet ble miljøselskapet ReMidt IKS, et nytt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Remidt jobber for enklere kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning for de 130.000 innbyggerne som bor i kommunene, og skal løse miljøutfordringene i et sirkulært perspektiv. Vi leverte en grafisk profil som reflekterer disse verdiene.

Reflekter. Reduser. Resirkuler. Logoen tar utgangspunkt i et hus og en sirkel, da ditt bidrag til en renere verden starter hjemme hos deg. Den er utviklet med animasjon i tankene, for et nytt og moderne miljøselskap med fokus på effektivitet, bærekraft, kompetanse og innovasjon. Logoen viser også den sirkulære reisen for avfallet ditt, fra resirkulering til gjenbruk.

Reise. Sortere. Redesign. En annen vel så viktig del av profilen er avfallskonfettien som et visuelt element. Dette gir en annen visualisering på miljøløsninger i et sirkulært perspektiv, der avfallet blir sortert og satt sammen igjen til nye fine ting.

Hele ReMidts nye ikonografi er bygd opp av gjenbrukt avfallskonfetti.