Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Ren Røros, The Big Why

Klimaendringene er ekte, og de påvirker oss alle. FN har satt som mål at vi innen år 2100 skal begrense temperaturøkningene til maks 2 ºC, og aller helst ikke mer enn 1.5 ºC.

«The Big Why» er utviklet av Ren Røros Frontal for konsernet Ren Røros. Filmen forklarer hvorfor selskapet endrer kurs, samt viktigheten av fornybar energi og moderne klimateknologi i en fossil verden.

«The Big Why» er en oppfordring til handling og engasjement hos oss alle, av hensyn til framtidige generasjoner.