Aldri før har klimaendringene i verden skjedd så raskt som nå. Det angår oss alle, og vi kan fortsatt klare å snu utviklinga. Du som forbruker kan ta valg. Vi som selskap skal ta ansvar. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Ren Røros, Vi kan snu utviklinga sammen

«Aldri før har klimaendringene i verden skjedd så raskt som nå. Det angår oss alle, og vi kan fortsatt klare å snu utviklinga. Du som forbruker kan ta valg. Vi som selskap skal ta ansvar»

Filmen «Vi kan snu utviklinga sammen» er utviklet av Ren Røros Frontal for konsernet Ren Røros. Som en etterfølger til «The Big Why», tar den et skritt tilbake og setter reisen fra Røros Elektrisitetsverk til Ren Røros inn i et historisk perspektiv.

Klimaendringene er ekte, og de påvirker oss alle, også her på Røros.