Rørosmeieriet

Rørosmeieriet er en av utfordrerne i norsk meierindustri, og har posisjonert seg som et økologisk og naturnært alternativ til sine konkurrenter. På 19 år har Rørosmeieriet opparbeidet seg et navn som en kvalitetsprodusent av meieriprodukter, og en forkjemper for en mer miljøvennlig matproduksjon. Rørosmeieriets digitale flater gjenspeilet ikke dette.

Nettsiden hadde store utfordringen med et stort frafall på 45% av brukere allerede på forsiden. Ved første interaksjon ble det igjen et frafall på 45%, og dette tydet på at brukerne ikke fant det de forventer å finne, eller at det de finner ble servert på feil måte. Vi ble koblet inn for å kartlegge hvor behovene lå og hva som måtte prioriteres.

Hvordan få folk til å utforske Rørosmeieriet?

Vi utviklet en webløsning som spiller på Rørosmeieriets unike posisjon i den norske meierindustrien. Et nettsted som skal være like ekte og kvalitetsbevisst som produktene deres, der kvalitetsinnhold får mulighet til å skinne.

Det ble bygget opp en sidestruktur som er lettere å forstå, og som oppmuntrer til utforskning og interaktivitet. Brukeren blir ledet innover til både spennende historier og de gode produktene.

Den nye siden er ren og består av store innholdsflater, og benytter seg av historiefortelling i mye større grad enn før. Her kan redaksjonelt innhold som bilder og videoinnhold skinne, inspirere og spre kunnskap om god melk og økologisk jordbruk.

Bruk av filmer gir også historieformidlingen et dokumentarisk og autentisk preg, og gir oss et personlig forhold til menneskene bak Rørosmeieriet og kjærligheten de har for sine råvarer.