I tett samarbeid med Vinterfestspill har vi utviklet et kommunikasjonskonsept basert på alt det som skjer i møter mellom kammermusikk, lydhøre mennesker og Røros i en årstid ingen andre har. Foto: Ren Røros Frontal.
I februar i år begynte arbeidet med en helt ny liten film om Vinterfestspill i Bergstaden. Her fra opptakene under en arrangert «konsert» med musikere fra Berliner Philharmoniker.

Vinterfestspill

Vinterfestspill I Bergstaden bygger på lange tradisjoner. Med gruvedrifta kom klassisk musikk fra Tyskland, og både partisipanter og embetsverk nøt denne musikken helt fra Kobberverkets første tiår. Det var deres fortjeneste at barokkorgelet ble brakt til gamle Røros kirke. Siden Røros kobberverk hadde kirkeplikt for alle sine ansatte, ble kirkemusikken dermed allmuens kulturarv.

Festspillnoten er laget i et hendig format som gjør at festspillpublikummet enkelt kan ha den med seg som en guide til programmet og kunstnerne under Vinterfestspill. Det bevisste valget av papir falt på PaperWise, et miljøvennlig og samfunnsansvarlig papir laget av jordbruksavfall. En vakker trykksak som ser bra ut, føles god å holde i, og samtidig fyller et informasjonsbehov.

Mellom vinter, fest og spill

I tett samarbeid med Vinterfestspill har vi utviklet et kommunikasjonskonsept basert på alt det som skjer i møter mellom kammermusikk, lydhøre mennesker og Røros i en årstid ingen andre har. Mellom vinter, fest og spill.

Vi har også skapt en ny webløsning for Vinterfestspill slik at det er enkelt for besøkende å finne relevant informasjon, også mens festspillene holder på. I forkant av arrangementet har vi hatt ansvar for all markedsføring i sosiale medier og til presse og media, i tett samarbeid med administrasjonen. I tillegg utviklet og designet vi årets festspillnote, og arbeidet med en film for neste års arrangement er godt i gang.

«Vinterfestspill i Bergstaden er meget godt fornøyd med samarbeidet med Ren Røros Frontal. De tilfører oss kunnskap og «know how» vi ikke besitter. De kan beskrives med tre små ord: Kreativ, konstruktiv, korrekt. (les; WE LOVE YOU)»

-Bjørn Nessjø, direktør i Vinterfestspill i Bergstaden

Vi gleder oss til 2021

Årets arrangement ble imidlertid ikke helt slik man så for seg, det ble avlyst grunnet Korona-viruset. Vi i Ren Røros Frontal synes dette er svært leit da det har vært et flott samarbeid helt fra begynnelsen, og skulle gjerne vært med helt til årets målstrek. Vi ser derfor frem til å kunne ta opp igjen tråden til neste år og se arrangementet bli den folkefesten det skal være.