Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren strøm til din bedrift. Alle har vi kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det. Det forplikter oss.

Why? Why?

Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Stadig flere forbrukere er bevisste i sitt valg av vareleverandører. Mange tar et valg basert på verdier, som bærekraft, miljø og klima. En undersøkelse gjennomført av Cone Communications viser at hele 87 prosent av alle forbrukere kjøper et produkt hvis selskapet engasjerer seg i et samfunnsproblem de selv bryr seg om.

Velger du strøm fra Ren Røros kan vi garantere at den mengden strøm du bruker kommer fra fornybar energi, og at du har valgt strøm fra en leverandør som setter bærekraft og fornybar energi først

Det vil være ditt bidrag til en grønnere verden og kan gi deg et fortrinn i markedet.

Ren Røros Strøm produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Vannkraft er 100 prosent fornybar, har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle former for kraftproduksjon.

Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere og mer rettferdig verden – i dag og i framtida.

Ta kontakt med oss for en avtale til din bedrift i dag.
Kontakt oss på e-post: xhaqrfreivpr@eraebebf.ab eller ring oss på telefon 72 41 48 00

Ren Røros produserer 100 prosent fornybar energi fra våre tre vannkraftverk. Kuråsfossen på Glåmos er det største, og produserer kraft nok til omtrent 2500 bolighus.

Vi i Ren Røros setter bærekraft og fornybar energi først. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.