Det finnes for tiden ikke innhold.

Her bestiller du strømavtale med fastpris.

Denne strømavtalen passer for deg som ønsker forutsigbarhet, og vil vite hva du skal betale for strømmen hver måned.

Du betaler en fast avtalt pris i ett år. Fra 01.01.2021 koster fastprisavtale 48 øre/kWh. Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater og mva. Avtalen er bindene i avtaleperioden.

Vi i Ren Røros setter bærekraft og fornybar energi først. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.