Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Her bestiller du strømavtale med variabel pris.

Denne strømavtalen følger utviklingen i strømmarkedet, samtidig som den gir deg større forutsigbarhet enn en spotpris.

Med Variabel pris får du varsel om ny pris på e-post 14 dager før prisen endres.
Prisen er 75 øre/kWh fra 23.07.2021, inkludert lovpålagte elsertifikater og mva. Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg til strømprisen.

  • Fra 05.08.2021 øker “Variabel pris” fra 75,00 til 79,00 øre per kilowattime.

Ved papirfaktura påløper det et gebyr på kr. 49,- per faktura. Vil du unngå dette kan du opprette eFaktura i nettbanken, eller få fakturaen på e-post. Kontakt oss på xhaqrfreivpr@eraebebf.ab, eller telefon så ordner vi det.

Vi i Ren Røros setter bærekraft og fornybar energi først. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.