Her bestiller du strømavtale med variabel pris.

Denne strømavtalen følger utviklingen i strømmarkedet, samtidig som den gir deg større forutsigbarhet enn en spotpris.

Med Variabel pris får du varsel om ny pris på e-post 14 dager før prisen endres.
Prisen er 37 øre/kWh fra 17.09.2020, inkludert lovpålagte elsertifikater og mva.

Vi i Ren Røros setter bærekraft og fornybar energi først. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.