Ren Røros

Ren Røros handler om bærekraft og klimateknologi - og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros.

Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as.

Røros Elektrisitetsverk har skiftet navn til Ren Røros. Vi skal fortsatt levere og videreutvikle de samme tjenestene som før, men også bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi.

Ren Røros Strøm

Vi lanserer Ren miljøkraft – strømavtalen som kombinerer fornybar vannkraft fra Røros med rydding av plast og bekjempelse av fattigdom i verden. Les mer.

Røros E-verk Kraft har skiftet navn til Ren Røros Strøm.
Vi produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma.

Ren Røros El-service

Røros E-verk Installasjon har skiftet navn til Ren Røros El-service.
Vi er elektrikerne som kommer hjem til deg for å installere eller oppgradere. Ren tilgjengelighet – for private og bedrifter.

Ren Røros Digital

Infonett Røros har skiftet navn til Ren Røros Digital.
Vi gjør hverdagen enklere med framtidsrettede digitale løsninger. Vi leverer bredbånd, TV/ underholdningstjenester, datasenter- og IT-tjenester til private og bedrifter.

Ren Røros Frontal

Frontal Media har skiftet navn til Ren Røros Frontal.
Vi løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon. Vår styrke ligger i vår brede kompetanse og solide fagmiljø. Det gjør oss til en fleksibel og trygg samarbeidspartner.

Ren Røros Intelligent Automation

Ren Røros Intelligent Automation as skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Vi tilbyr deg den kompetansen og de verktøyene du trenger for å starte din reise mot en mer digital fremtid – nå.

Røros E-verk Nett

Røros E-verk Nett har ikke endret navn.