Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ren Røros tirsdag 27 juni.

Det blir behandling av regnskap og årsberetning for 2022. Som alltid vil det være valg.

Utenom de ordinære sakene er det forslag om navneskifte og rettighetene til konsesjonskraft.

Under finner du en fullstendig innkalling og vedtektene til Ren Røros.

Neste uke vil årsmelding med regnskap og årsberetning bli lagt ut på hjemmesiden.