Alexander Webb er Automation Engineer og er logistikkingeniør fra NTNU. Alexander er født i 1995.

Kort om Alexander

Våren 2019 ble Alexander uteksaminert fra NTNU med en bachelorgrad som logistikkingeniør. Gjennom studietiden har han lært spesielt mye om Lean, innkjøps- og forsyningsledelse (Supply Chain Management), effektivisering og digitalisering. Dette har han gjort gjennom undervisning på skolen, samt via både prosjekter og sommerjobb hos Equinor.

Det Alexander mener er noe av det viktigste han sitter igjen med fra erfaringene hos Equinor er å bedre kunne se hvilket potensiale digitalisering kan ha hos en bedrift. Han jobber nå som automasjonsingeniør hvor han hjelper kunder å digitalisere bedriften sin, og han bistår med effektivisering basert på sin kunnskap fra skolen og sine erfaringer så langt med Ren Røros Intelligent Automation.

Arbeidserfaring

06.2019 – nå
Ren Røros Intelligent Automation, Automation Engineer.
Juni 2019 startet Alexander hos Ren Røros Intelligent Automation som Automation Engineer, for å jobbe med RPA. Han bistår kunder med karlegging av prosesser, vurderer kandidater og utvikler løsninger skreddersydd til den enkelte kunden.

06.2018 – 08.2018
Equinor, Summer intern.
Sommeren 2018 jobbet Alexander for Equinor på Kårstø utenfor Haugesund. Her arbeidet han mye med lageroppgaver og var en aktiv del av supply chain management. Han jobbet mye i SAP, deltok i lageroppgaver og så på forbedringspotensial i avdelingen. Blant annet fikk han gjennomføre et prosjekt hvor han så på hvordan markering av innkommende varer kan standardiseres på tvers av anleggene, og hva den beste løsningen for dette ville være.

Vår 2018
Equinor, Bacheloroppgave.
Våren 2018 gjennomførte Alexander (i gruppe med to andre) et prosjekt omhandlende RPA på lager. Her ble det sett på hvordan Equinor kunne effektivisere repetitive oppgaver som gjøres i forbindelse med lagerdrift, ved bruk av automatiseringsverktøyet RPA (Robotic Process Automation). Dette var et omfattende prosjekt hvor gruppen selv observerte hvilke oppgaver som blir gjort i dag, for så å vurdere hvor godt egnet hver av disse oppgavene egnet seg for automatisering. Til slutt presenterte gruppen funnene sine for Equinor og la frem hvilke oppgaver de mente burde automatiseres ved bruk av RPA.

Høst 2017
Equinor, Prosjektoppgave.
Høsten 2017 gjennomførte Alexander (i gruppe med to andre) et prosjekt omhandlende RFID, for Equinors lager på Tjeldbergodden. Prosjektet dreide seg om å se etter potensialet for digitalisering ved bruk av RFID på lager, og på hvilken måte Equinor kunne dra nytte av denne teknologien for å optimalisere lagerdriften sin. Gruppen konkluderte med en anbefaling på hva og hvordan man mente Equinor kunne starte opp et prøveprosjekt for RFID og hvordan man burde fortsette i etterkant. Prøveprosjektet er godt i gang og ser veldig lovende ut.

Utdannelse

08.2015 – 06.2019
Logistikkingeniør, Bachelorprogram, NTNU.
I studiet er det stort fokus på temaer som bl.a. Lean, innkjøp og forsyningsledelse, datateknikk og operasjonsanalyse, og risikostyring. Som logistikkingeniør har Alexander stor interesse og gode kunnskaper til effektivisering og optimalisering av verdikjeder.

08.2014 – 06.2015
Årsstudium, Historie, NTNU.

08.2012 – 06.2013
Immaculate Heart Central High School.
Andre klasse på VGS var Alexander på utveksling i USA, i den nordlige delen av staten New York.

08.2011 – 06.2014
Kristiansand Katedralskole Gimle.
Gjennomført tre år med realfagsrettet studiespesialisering. Inkluderer matematikk: R1+R2, fysikk 1+2, kjemi 1+2.

Sertifiseringer

Høst 2019
Blue Prism Foundation Course.
Blue Prism Developer Accreditation.

Snart kan du si hei til din nye digitale kollega fra Ren Røros Intelligent Automation.