John Michael Otico Obligar er Automation Engineer og har sin utdannelse som automasjonsingeniør fra Universitetet i Tromsø. John Michael er født i 1992.

John Michael Otico Obligar

John Michael Otico Obligar

Automation Engineer

Kort om John Michael

I juni 2018 ble John Michael ferdig utdannet automasjonsingeniør fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Han har i tillegg tatt enkeltemner innen datateknikk for å heve programmeringskompetansen.

Gjennom studietiden har han lært spesielt mye om automatisering av prosesser herunder programmering av mikrokontrollere, programmering av logiske styringer (PLS) og andre fysiske komponenter og sensorer.

Arbeidserfaring

11.2018 – 11.2019
Norconsult Informasjonssystemer AS.
Robotisering av prosesser knyttet til ulike prosjekter for Norconsult Informasjonssystem (NOis).

Utdannelse

08.2018 – 06.2019
Enkeltemner i Datateknikk, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Databaser og webapplikasjoner, operativsystemer og tjenestedrift, objektorientert programmering i Java, datakommunikasjon og sikkerhet.

08.2015 – 06.2018
Automasjonsingeniør, Bachelorprogram, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Studieprogrammet har stort fokus på analyse og automatisering av prosesser. Programmering i blant annet C, C#, Python, PLS programmeringsspråk og VHDL.

08.2013 – 06.2014
Forkurs Ingeniør, Høgskolen i Harstad.

Sertifiseringer

02.2020
Blue Prism Certified Professional Developer.

Høst 2019
UiPath Foundation Training.
UiPath Orchestrator.

Vår 2019
Blue Prism Foundation Course.
Blue Prism Developer Accreditation.

Snart kan du si hei til din nye digitale kollega fra Ren Røros Intelligent Automation.