Ren Røros El-service kan utføre El-kontroll og gi deg oversikt over eventuelle feil med det elektriske anlegget. Foto: Rahul G.

Vurderer du kjøp av bolig eller fritidsbolig og ønsker bistand med å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget? Eller kanskje du ønsker redusert forsikringspremie?

Ren Røros El-service har sertifisert personell som kan utføre El-kontroll Bolig iht. NEK 405-2 og dermed utarbeide en rapport som gir deg oversikt over eventuelle feil med det elektriske anlegget.

Dette kan f.eks. bidra til å redusere muligheten for ubehagelige overraskelser i forbindelse med boligkjøp, der feil knyttet til det elektriske anlegget kan være vanskelig å både vurdere og avdekke under en visning.

Oversikt avvik

Bildet er fra et «skrekkeksempel» og viser en oversikt over avvikene funnet i forbindelse med el-kontroll i et bolighus som bare er noen få år gammelt og som tilsynelatende så nytt og pent ut.

Ren Røros El-service har personell som er også er sertifisert mht. kontroll innen: elektrotermografi (NEK 405-1), næring/landbruk (NEK 405-3), brannalarmanlegg (NS 3960), slukkemidler (NS 3910) og nød-/ledelys (NS 3926). Vi har også foretakssertifisering iht. NEK 405-4.

La oss ta en prat

Trenger du råd eller support?
Våre dyktige kundebehandlere er her for deg.

Ren Røros El-service as

Tlf.: 477 90 700
E-post: cbfg.ry-freivpr@eraebebf.ab