Ren Røros Digital AS leverer Microsoft 365 tjenester, skytjenester og IT-drift til bedriftsmarkedet, samt bredbånd, TV- og telefonitjenester til privat- og bedriftskunder. Gjennom lokal tilstedeværelse, dyktige partnere og høy kvalitet på tjenestene bidrar vi til økt konkurransekraft for våre kunder. Ren Røros Digital er datterselskap i konsernet Ren Røros.

Ren Røros er et annerledes energiselskap som har verdiene vilje, kraft og glede. Vi hjelper bedrifter med bærekraft i praksis.

Ren Røros Digital AS søker:

Leder Informasjonssikkerhet (CISO)

Ren Røros Digital ser på sikkerhet som en forutsetning for digitaliseringen av samfunnet. Vi leverer IT infrastruktur som tjeneste, Microsoft 365 og egenutviklet serverplattform. Vi selger lisenser og IT-utstyr, sikkerhetsløsninger og konsulenttjenester.
For mange kunder er vi deres IT-enhet eller IT-avdeling.  Vi eier også samfunnskritisk infrastruktur for bredbånd, er utbygger av bredbånd og nettoperatør. Gjennom vår infrastruktur leverer vi internett og TV-abonnement til private kunder og bedrifter.

Leder Informasjonssikkerhet har IT-sikkerhetsansvar for konsernet Ren Røros med alle datterselskap., herunder å gjennomføre prosesser fra konsernnivå og ut i de enkelte selskapene.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • IT-sikkerhetsledelse innen informasjon-, data- og cybersikkerhet.
  • Utarbeide og forankre et styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder utarbeide og revidere strategier, policy, beredskapsplan med tiltakskort og dokumenter for å håndtere hendelser. Dette gjelder både for konsernet Ren Røros og våre kunder.
  • Forretningsutvikling, utadrettet kundekontakt og rådgivning.
  • Lede og utføre internkontroll av informasjonssikkerhet med rapportering til respektive ledelse, samt implementere og revidere systemet.
  • Lede og delta i beredskapsøvelser innenfor digital sikkerhet, herunder delta i beredskapsteam ved katastrofer og lede IT-hendelseshåndtering.
  • System- og forvaltningsansvar for overvåknings- og sikkerhetsløsninger i eget datasenter og i sky.

Ønsket bakgrunn og erfaring:

Som leder Informasjonssikkerhet har du høyere relevant utdanning, gjerne innen IT eller IT-sikkerhet, men bred relevant erfaringsbakgrunn kan også kompensere for manglende formalkompetanse.
Du har god forståelse for teknologi, utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og det digitale trusselbildet. Vi ser for oss at du har erfaring med arbeid knyttet til IT-sikkerhet og cybersikkerhet, samt har god kunnskap om beredskap- og katastrofehåndtering og tekniske analyser for sikkerhetshendelser.
Du har gjerne erfaring med arbeid i CERT-er eller responsmiljø, gjerne kjennskap til NSM sitt metodeverk og du kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

Vi ser videre for oss at du har gjennomføringskraft, er initiativrik, handlekraftig, nysgjerrig og samarbeidsorientert. Du er engasjert og har evnen til å reflektere over problemstillinger sammen med andre. Du evner også å vurdere helheten, samtidig som du kan dukke ned i detaljene.
Vi ønsker at du er involverende og fleksibel, du liker å tilegne deg ny kunnskap, men vet at andres kunnskap og erfaring også er en berikelse.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Arbeidssted for denne stillingen ser vi for oss vil være Røros eller ved vår avdeling i Trondheim. Det må påregnes reising mellom avdelingene.

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit ved John Holen tlf. 924 31 993 eller Per Kr. Øwre tlf. 913 75 565.
Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, også overfor Ren Røros Digital i prosessens innledende fase.

Se denne stillingsutlysningen hos Assessit »

Søknadsfrist: 22. mai 2022