Det ble ikke produksjonsrekord for Ren Røros Strøm, på tross av stor etterspørsel. Grunnen var at Røstefossen ble stengt i flere måneder fordi det var nødvendig med en opprusting av anlegget. Foto: Ren Røros.

Rekordhøyt strømforbruk i Røros-regionen, rekordhøye strømpriser, men ikke produksjonsrekord for Ren Røros Strøm. Nasjonalt var 2020 et år med rekordlave priser, i fjor var alt rekordhøyt.

2021 var altså nok et år som var «mot normalt», slik det også var «mot normalt» i 2020. Leif Juster har sin berømte sketsj om været og det unormale mange referanser til Røros. Kanskje det unormale blir den nye normalen.

Produksjon

I 2021 produserte Ren Røros Strøm 88,3 Gigawattimer (GWh). Det er bare noe mer en gjennomsnittlig produksjon på rundt 87 GWh. Det er langt unna rekorden som er en produksjon på 99 GWh. Daglig leder Olav Vehusheia har en grei forklaring på at det ikke ble rekord i produksjonen, på tross av stor etterspørsel.

– Grunnen er så enkelt som at produksjonen fra Røstefossen ble stengt i flere måneder fordi det var nødvendig med en opprusting av anlegget. Vi må alltid sørge for vedlikehold som gjør at vi opprettholder en god produksjon framover.

Forbruksrekord

Strømforbruket i området til Røros E-verk Nett satte derimot rekord med et 146 Gigawattimer (GWh). Den forrige rekord var på 139 GWh og gjennomsnittet de siste årene har ligget rundt 136 GWh.
Noe av forbruket, rundt 7,5 GWh, er rett og slett tap i nettet. Ren Røros Strøm solgte rundt 110 GWh av det totalt omsatte volumet på 138 GWH. Med sine rundt 5500 kunder har strømselskapet en markedsandel på rundt 80 prosent. Nettselskapet er et monopol og har rundt 6600 kunder.

Prisrekorder

2021 var året for rekordpriser på strømmen i den regionen Røros er en del av – Innlandet, Oslo og Viken. I desember var gjennomsnittprisen på hele 177 øre netto per kilowattime (kWh), dette før påslag og moms. Den høyeste prisen på en time var det 22 desember med hele 470 øre. For året var gjennomsnittet 75,6 øre, sammenlignet med Midt-Norge som hadde et gjennomsnitt på 41,9 øre.
Tilsvarende var 2020 ekstremt den andre veien med en årlig gjennomsnittpris på 9,9 ører per kWh og helt nede i 1,5 øre om sommeren.

– Ja, det er ingen tvil om at fjoråret var et ekstremt år, med store variasjoner og store forskjeller mellom regionene. Det har også vært sterke reaksjoner hos publikum, og massiv omtale i mediene. Vi må likevel ikke helt glemme at bildet var motsatt året før. Uansett håper jeg at det roer seg og blir stabilt lavere framover, sier Olav Vehusheia.

Kompensasjon

Som kjent er det vedtatt at vanlige husholdninger skal få kompensert 55 prosent av strømkostnadene som er over 70 øre per kilowattime. Dette gjelder ikke sekundærbolig, som for de fleste er hytter. Kompensasjonen gjelder for perioden fra desember i fjor til ut mars. Det er nettselskapene som har fått ansvaret for å formidle denne kompensasjonen.
Lars Hofstad, nettsjef i Røros E-verk Nett, sier at kompensasjonen for desember kommer ut med den ordinære regningen for desember. Det vil trolig skje i løpet av kort tid.
I området til nettselskapet er det 3074 husholdninger som får kompensasjonen, mens 2737 hytter og fritidseiendommer ikke får.

– Vi gjør jobben med denne ordningen, men jeg stusser over at det er nettselskapet som har oppgaven. Som kjent produserer vi ikke strøm, og staten har vært opptatt av å skille nett fra produksjon og salg av strøm, sier Hofstad.

Nasjonalt rekordhøy kraftproduksjon i tørt år

Nasjonalt ble det satt produksjonsrekord i 2021, dette på tross av at 2021 var et tørt år. Det ble produsert 156,5 terrawattimer (TWh). Samtidig ble det satt ny forbruksrekord med 138,9 TWh.

Det viser tall fra Statnett, gjengitt av Europower. Det ble satt ny produksjonsrekord også i 2020 med 153,3 TWh, men det var mer naturlig siden det var et veldig vått år. Noen steder måtte produsentene da sende vann forbi turbinene. I 2020 regner man med at vann tilsvarende 15 TWh gikk rett i fjorden.
Midt i september i fjor var fyllingsgraden nede i 63 prosent mot normalt 83 prosent. I 2020 var tallet 93 prosent. Likevel var altså produksjonen i 2021 svært høy. Med to nye utenlandskabler på plass har produsentene fått avsetning på den ekstra produksjonen.
Det ble også satt ny forbruksrekord i 2021 med 138,9 TWh, opp 3,5 TWh siden forrige rekord satt i 2018. Netto kraftutveksling endte i fjor på 17,6 TWh. En liten nedgang fra rekordåret 2020, da nettoeksporten var 20,4 TWh.