I likhet med andre nettselskap i Norge, velger Røros E-verk Nett AS å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen. Foto: Ren Røros

I likhet med andre nettselskap i Norge, velger Røros E-verk Nett AS å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen. Bakgrunnen for dette er at et flertall i Stortinget har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022.

Forskriftsendringen som skulle innføres 1. januar 2022 pålegger nettselskaper å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. Nå har imidlertid det politiske flertall på Stortinget snudd i tolvte time og bestemt seg for å utsette endring i nettleiemodellen.

Røros E-verk Nett AS utsetter tidspunkt for innføring i tråd med dette. Det innebærer at kunder fortsatt vil betale nettleie med en modell med fastledd og energiledd som de gjør i dag inntil videre.

2021 har vært et år med svært høye strømpriser i det området vi dekker. Det står i sterk kontrast til strømprisene i 2020. Vi tror at strømprisene blir høyere enn det vi er vant med, det er en konsekvens av det grønne skiftet med økt etterspørsel etter fornybar energi.

I vår region blir nettleien også påvirket av at vi har gjennomført en utbygging av nettet fra Tolga til Røros for 86 millioner kroner. Det har vært nødvendig for å få bedre leveringssikkerhet og kapasitet til næringslivet og privatkunder.

Vi forstår godt at dere som kunder reagerer på økte priser på strøm og nettleie. Vår oppfordring er uansett å være bevisst slik at du bruker mest strøm når det er billigst.

Tips for å redusere regningen

 • Unngå å bruke mye strøm samtidig.
 • Flytt forbruket, når du kan, fra hverdager til helligdager -spesielt om vinteren.
 • Unngå å bruke strøm unødvendig i «rushtiden» om morgenen og ettermiddagen.
 • Bruk ikke strømkrevende redskaper samtidig, hvis du kan unngå det.
 • Senk innetemperaturen. For hver grad kutter du kostnader med fem prosent.
 • Luft kjapt og intensivt – ikke varm for kråka.
 • Skru av lys og varme i rom som ikke er i bruk.
 • Ta litt kortere dusjer. Du blir overrasket hvor mye energi som går til varmt vann.
 • Sjekk om temperaturen på varmtvannstanken din er unødvendig høy. Bør være 75 grader.
 • Fyll vaskemaskinen helt opp, du bruker like mye energi når den er halvfull.
 • Vask klær på lavere temperaturer om du kan.
 • Bruk sparepærer eller LED-pærer utendørs og i kalde rom.
 • Trekker det langs vinduer og dører, bruk isolasjonslister.
 • Bruk snø som ekstra isolasjon om vinteren.