Bjørn Marius Narjord er digital strateg i Ren Røros Frontal. Han mener bedrifter i dag ikke kommer utenom SEOSøkemotoroptimalisering (SEO) er å benytte metoder som fører til at en eller flere nettsider oppnår bedre synlighet eller «ranking» på søkemotorenes resultatsider. En søkemotor er programvare som brukes til å søke etter dokumenter eller databaseposter som oppfyller kriterier oppgitt som søkeord. En eller flere søkemotorer ligger til grunn for en søketjeneste, enten internt i en organisasjon eller rettet mot hele internett. Noen kjente søkemotorer er Google, Bing, DuckDuckGo og WolframAlpha.. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Ren Røros Frontal tilbyr en løsning der vi kartlegger hvilket behov du og din bedrift har for SEOSøkemotoroptimalisering (SEO) er å benytte metoder som fører til at en eller flere nettsider oppnår bedre synlighet eller «ranking» på søkemotorenes resultatsider. En søkemotor er programvare som brukes til å søke etter dokumenter eller databaseposter som oppfyller kriterier oppgitt som søkeord. En eller flere søkemotorer ligger til grunn for en søketjeneste, enten internt i en organisasjon eller rettet mot hele internett. Noen kjente søkemotorer er Google, Bing, DuckDuckGo og WolframAlpha.. Vi foretar en sjekk av synligheten på din eksisterende nettløsning eller lager en grundig plan for en ny nettside. Se hvilken pakke som passer for deg!

Oppstartspakken

SEO for bedrifter som er i oppstartsfasen.
Du får:

  • Kartlagt muligheter for verdifull synlighet.
  • Et kart over ditt marked.
  • Avdekket hvordan bedriften kan legge en strategi for synlighet og vekst.

Pris for pakken: 5.500,- eks. mva.


Hvis bedriften planlegger en ny nettløsning, bør en SEO-jobb gjøres så tidlig som mulig. Selv om bedriften kan skape godt innhold til nettsidene sine, er det viktig å gjøre et forarbeid som sikrer at bedriften blir synlig på nett. Den absolutt beste SEO-jobben gjøres før den tekniske utviklingen av hjemmesiden. Bedriften bør tenke på hvilke områder som gir dem gevinst, og velge ut emner, søkeord og tema. En nettløsning som bygges opp på dette fundamentet, vil øke synligheten til bedriften og de produktene og tjenestene den tilbyr.

En rekke mindre bedrifter retter tjenestene og produktene sine mot lokale kunder i et relativt begrenset område. Mange av disse bedriftene har behov for synlighet innenfor et avgrenset lokalt område. En rørlegger vil typisk ha behov for å bli funnet av lokale kunder. Selv om mange i lokalsamfunnet allerede kjenner rørleggeren, er det ikke sikkert at f.eks. hyttefolk og bedrifter kjenner til ham. Dessuten handler det om å posisjonere seg i markedet overfor konkurrerende bedrifter. SEO-verktøy kan brukes til å knytte bedriften geografisk til et kart, slik at den lettere blir funnet av reelle kunder. Samtidig bygges merkevaren.


Bedriftspakken

SEO for bedrifter.
Du får:

  • Analyse og diagnose av dagens tilstand.
  • Kartlagt muligheter for verdifull synlighet.
  • Avdekket gap for å skape innhold der bedriften mangler synlighet i dag.
  • Oversikt over innholdet du trenger for at kundene skal finne deg.
  • Avdekket langvarige strategier for økt synlighet og vekst.

Pris for pakken: 8.800,- eks mva.


Har bedriften allerede en velfungerende nettløsning, uten at den treffer publikum? SEO kan utfylle mangler og hull. Det gjelder særlig større virksomheter, som kan ha en stor nettløsning med mye innhold. I tillegg kan det være en god idé å se på hvilket potensial som finnes, utover det som allerede er der. Eksisterende nettløsninger byr ofte på muligheter som kan utnyttes bedre for å skape gode resultater.

Hvis bedriften planlegger en ny nettløsning, bør en SEO-jobb gjøres så tidlig som mulig. Selv om bedriften kan skape godt innhold til nettsidene sine, er det viktig å gjøre et forarbeid som sikrer at bedriften blir synlig på nett. Den absolutt beste SEO-jobben gjøres før den tekniske utviklingen av hjemmesiden. Bedriften bør tenke på hvilke områder som gir dem gevinst, og velge ut emner, søkeord og tema. En nettløsning som bygges opp på dette fundamentet, vil øke synligheten til bedriften og de produktene og tjenestene den tilbyr.


Bjørn Marius Narjord. Foto: Ren Røros Frontal.

Vil du at din bedrift skal bli mer synlig på nett? Ta kontakt med oss.

Du kan ringe til Bjørn Marius på 922 61 618 eller sende en e-post på owbea.anewbeq@eraebebf.ab.