På Galåvolden gård/ Galåen samdrift står landets eneste fullskala pilot for ReNeo. Siden begynnelsen av juni er det her produsert møkk tilført nitrogen fra lufta som gjør at utslippene går ned, samtidig som avlingen bedres. Foto: Ren Røros

Sentrale politikere fra nesten alle partiene på Stortinget er begeistret for det som skjer i Galåen samdrift og Galåvolden gård med «møkkaprosjektet» ReNeo. Det er politisk enighet om at dette er veien å gå for å kutte klimautslippene i landbruket.

Det er i tråd med landbrukets egne målsettinger når klimautslippene kan kuttes med 30 prosent, uten at det går utover produksjonen. Med noen uker igjen til valgdagen er det noe alle partier er enig om; Det er at det er utrolig spennende det pilotprosjektet som nå er i full drift på Røros. Den samme tilbakemeldingen gir også sentrale aktører innen landbruket.

På Galåvolden gård/ Galåen samdrift står landets eneste fullskala pilot for ReNeo. Siden begynnelsen av juni er det her produsert møkk tilført nitrogen fra lufta som gjør at utslippene går ned, samtidig som avlingen bedres. Toppkandidatene fra de fleste partiene har besøkt Galåen, eller blitt orientert om prosjektet på kontoret til Ren Røros i Trondheim.

Gründere møter bransjen: Anita Rennemo og Lars Jacob Galåen fra Galåvolden gård og Galåen samdrift; Ola Borten Moe, Senterpartiet; Rune Ingels og Grete Sønsteby, gryndere av N2 Applied; Arnt Sollie, administrerende direktør Ren Røros; Kirsten Værdal (foran) direktør areal og næring i Trøndelag fylkeskommune; Marit Haugen (bak), styreleder Tine; Harald Lein, leder Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag; Petter Harald Kimmo, styremedlem i Trøndelag bondelag; Trond Wilhelm Lund, administrerende direktør Rørosmeieriet. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Gründere møter bransjen: Anita Rennemo og Lars Jacob Galåen fra Galåvolden gård og Galåen samdrift; Ola Borten Moe, Senterpartiet; Rune Ingels og Grete Sønsteby, gründere av N2 Applied; Arnt Sollie, administrerende direktør Ren Røros; Kirsten Værdal (foran) direktør areal og næring i Trøndelag fylkeskommune; Marit Haugen (bak), styreleder Tine; Harald Lein, leder Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag; Petter Harald Kimmo, styremedlem i Trøndelag bondelag; Trond Wilhelm Lund, administrerende direktør Rørosmeieriet. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Lokalt og fornybart

Først ute i Galåen var Lars Haltbrekken, toppkandidaten for SV i Sør-Trøndelag. Han var begeistret for det han fikk høre, og la spesiell vekt på hvordan lokal energi kunne utnyttes.

– Når du har en løsning som kombinerer reduserte klimautslipp med å bruke lokal fornybar energi med lavt klimaavtrykk– ja så har du en løsning som er i tråd med de målene vi har satt oss. Det er spennende at et slikt prosjekt blir testet ut på Røros.

Venstres toppkandidat, Jon Gunnes, besøkte Galåen og hadde også med seg partileder Guri Melby på standen ReNeo og Ren Røros hadde på matfestivalen i Trondheim.

– Det er en lokal og sirkulær løsning som kutter CO2 betydelig, og der fornybar strøm brukes. Det har jeg tro på lykkes hvis tiltaket får de rette støtteordningene. Her må vi som politikere finne løsninger, på samme måte som vi har funnet løsninger for å kutte klimautslipp i andre næringer.

Først ute: Lars Haltbrekken i SV var først ut for å se på prosjektet, sammen med Hilde Danielsen og Christian Elgaaen fra Røros. Lars Jacob Galåen, Anita Rennemo og Arnt Sollie orienterte. Foto: Ren Røros Frontal

Først ute: Lars Haltbrekken i SV var først ut for å se på prosjektet, sammen med Hilde Danielsen og Christian Elgaaen fra Røros. Lars Jacob Galåen, Anita Rennemo og Arnt Sollie orienterte. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Matfestival: Jon Gunnes i Venstre to med seg partileder Guri Melby og Tove Eivindsen til stand på matfestivalen i Trondheim. Bjørn Flagestad orienterte om prosjektet. Foto: Ren Røros

Matfestival: Jon Gunnes i Venstre tok med seg partileder Guri Melby og Tove Eivindsen til stand på matfestivalen i Trondheim. Bjørn Flagestad orienterte om prosjektet. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Treffer en nerve

ReNeo hadde 29. juli en større samling der flere sentrale aktører i næringen ble orientert om prosjektet. Marit Haugen, styreleder i Tine, brukte ord som veldig spennende og svært interessant om det hun fikk se på Røros.

– I tillegg til å redusere utslippene betydelig, som er viktig i seg selv, så demonstrerer dette prosjektet også en sammenhengende verdikjede som står på egne ben. Det er ekstra spennende at det er koblet med lokale og fornybare energiressurser som Ren Røros tilbyr. Jeg tror dette prosjektet, på mange plan, treffer en nerve i tiden. Landbruket, mer enn noen, er avhengig av klimaet. Derfor må vi arbeide for at det politisk prioriteres midler til slike tiltak.

Nortura omtaler også prosjektet som svært spennende. Kjell S. Rakkenes, konserndirektør strategi, rammevilkår og kommunikasjon, sier at selskapets ledelse kommer til Røros i løpet av september.

– Vi vil bli enda bedre kjent med prosjektet, men ser at dette er helt i tråd med det arbeidet Nortura gjør for bærekraftig kjøttproduksjon.

Senterpartiets toppkandidat, Ola Borten Moe, var også med på denne samlingen. Han slutter seg til denne vurderingen.

– Jeg synes rett og slett at det vi fikk se var fascinerende. Det er kjempebra at denne løsningen, med få tilleggsinvesteringer, kan bidra til noe verdifullt på den enkelte gård, samtidig som det bidrar betydelig til å løse klimautfordringen. Det er slike praktiske og rimelige tiltak vi må fremme.

Marit Haugen, styreleder Tine. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Luktfritt: Marit Haugen, styreleder i Tine, var med på den store samlingen i slutten av juli. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Det var også N2-gründer Rune Ingels og Senterpartiets Ola Borten Moe. De konstaterer at møkka er luktfri.

Luktfritt: Her var også N2-gründer Rune Ingels og Senterpartiets Ola Borten Moe. De konstaterer at møkka er luktfri. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Grensesprengende

Guro Angell Gimse er, som Ole Borten Moe, bonde. Hun står på tredjeplass på Høyres liste i sørfylket, og er Høyres landbrukspolitiske talsperson nasjonalt.

– Det vi ser her på Galåvolden Gård er grensesprengende, og forteller oss at det er mulig å finne en løsning for å redusere klimautslippene i landbruket. Det gjør at kjøttskammen kan forsvinne.

Hun mener også at løsningen til ReNeo kan eksporteres.

– Produkter som dette er i ferd med å bli et av verdens raskest voksende. Det må være et mål at vi øker eksporten av teknologi i landbruket.

Ask Ibsen Lindal, førstekandidat for MDG, sier at den løsningen ReNeo presenterer er i tråd med det også MDG tenker.

– Jeg gir full støtte til hele konseptet, og mener dette er noe vi må satse på. Dette er et målretta tiltak inn i noe som må gjennomføres i landbruket. Jeg mener dette må støttes opp med ulike offentlige -gjerne også fra såkornfond. Små og lokale kretsløp, som dette er et godt eksempel på, er nøkkelen til de endringene som må komme.

Ikke kjøttskam: Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre har stor tro på ReNeo kan bli et eksportprodukt. Arnt Sollie og Børge Stafne i Ren Røros konstaterer at hun er nysgjerrig. Foto: Ren Røros Frontal

Ikke kjøttskam: Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre har stor tro på ReNeo kan bli et eksportprodukt. Arnt Sollie og Børge Stafne i Ren Røros konstaterer at hun er nysgjerrig. Foto: Ren Røros.

Tenker likt: Ask Ibsen Lindal, førstekandidat for MDG i Sør-Trøndelag, sier at ReNeo er en svært god løsning. Her sammen med Arnt Sollie i Ren Røros.

Tenker likt: Ask Ibsen Lindal, førstekandidat for MDG i Sør-Trøndelag, sier at ReNeo er en svært god løsning. Her sammen med Arnt Sollie i Ren Røros. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Må rulles ut

Jorodd Asphjell, andrekandidat for AP i Sør-Trøndelag, besøkte Galåen sammen med ordfører Isak Veierud Busch. Begge så store muligheter i det som nå testes ut på Røros.

– Dette er framtidsretta og bærekraftig prosjekt. Det vil komme til å bety mye for landbruk og klima både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg er veldig imponert både av teknologien og de resultatene vi allerede ser. Samtidig seg jeg at kostnadene må ned, og at bøndene må få investeringsstøtte. Får vi det på plass kan dette rulles ut i hele landet snart.

Imponert: Jorodd Asphjell, andrekandidat for AP i Sør-Trøndelag, besøkte Galåen sammen med Røros-ordfører Isak Veierud Busch. Begge så store muligheter i det som nå testes ut på Røros. Her sammen med Anita Rennemo, Lars Jacob Galåen, Skule Haagensen og Arnt Sollie fra Ren Røros.

Imponert: Jorodd Asphjell, andrekandidat for AP i Sør-Trøndelag, besøkte Galåen sammen med Røros-ordfører Isak Veierud Busch. Begge så store muligheter i det som nå testes ut på Røros. Her sammen med Anita Rennemo, Lars Jacob Galåen, Skule Haagensen og Arnt Sollie fra Ren Røros. Foto: Ren Røros.

Jorodd Asphjell, andrekandidat for AP i Sør-Trøndelag, sammen med Røros-ordfører Isak Veierud Busch. Foto: Ren Røros.

Jorodd Asphjell, andrekandidat for AP i Sør-Trøndelag, sammen med Røros-ordfører Isak Veierud Busch. Foto: Ren Røros.

Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt, synes prosjektet er både spennende og lærerikt.

– Vi mener det er viktig at landbruket setter i gang tiltak som er bærekraftig for framtida. Jeg mener at dette kan være et slikt tiltak. I Rødt er vi også opptatt av fornybar energi, ikke minst en økt satsing på vannkraft.

Frps førstekandidat i sørfylket, Sivert Bjørnstad, synes også at ReNeo er noe som kan bidra til å redusere klimaavtrykket i landbruket på en fornuftig måte.

– Jeg er veldig positiv til et tiltak som dette fordi det er mer gulrot enn pisk. Samtidig ser jeg at tiltakskosten for å få dette gjennomført ikke er så høy som mange av tiltakene for å få ned klimautslippene.

Fornybar: Hege Bae Nyholt, toppkandidat for Rødt i Sør-Trøndelag, er opptatt av at energien som brukes er fornybar.

Fornybar: Hege Bae Nyholt, toppkandidat for Rødt i Sør-Trøndelag, er opptatt av at energien som brukes er fornybar. Foto: Ren Røros.

Gulrot: Sivert Bjørnstad, toppkandidat for Frp, er svært positiv til et prosjekt som er mer gulrot enn pisk.

Gulrot: Sivert Bjørnstad, toppkandidat for Frp, er svært positiv til et prosjekt som er mer gulrot enn pisk. Foto: Ren Røros.

Massiv støtte

Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros, er strålende fornøyd med at det er så stor politisk interesse og støtte for «møkkaprosjektet». Han er overbevist om at pilotprosjektet vil dokumentere at dette er et glimrende klimatiltak for landbruket, samtidig som det er fornybart, sirkulært og lokalt.

– Jeg tror både næringen og politikerne har sett at dette er et prosjekt som tilfredsstiller de målene som er satt politisk, og som også er støttet gjennom landbrukets klimaplan. Med den massive støtten vi har fått er jeg sikker på at vi får de nødvendige rammebetingelsene på plass slik at vi kan rulle dette ut i løpet av neste år. Det er et stort bidrag til at landbruket når sine klimamål for 2030. Dette er også å hjelpe bøndene med bærekraft i praksis.