Ren Røros har innført strenge smitteverntiltak. Vi gjør dette for å sikre beredskapen og sørge for å opprettholde kraftforsyning og leveringssikkerhet på elektrisitet. Illustrasjon av Koronavirus (SARS-CoV-2): Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ren Røros har innført strenge smitteverntiltak. Vi gjør dette for å sikre beredskapen og sørge for å opprettholde kraftforsyning og leveringssikkerhet på elektrisitet. En pålitelig strømlevering er avgjørende for at innbyggerne skal være sikret grunnleggende tjenester i en utfordrende situasjon med spredning av Covid-19.

Beredskap kraftforsyning og strømleveranser

Beredskapsledelsen i Ren Røros har innført en rekke tiltak og retningslinjer for ansatte i konsernet. Disse tiltakene påvirker også våre kunder og øvrige forretningsforbindelser. Tiltakene skal særlig hindre at ansatte som arbeider med kraftproduksjon og strømforsyning skal bli smittet av koronaviruset.

Selskapene Ren Røros Strøm og Røros E-verk nett forholder seg løpende til alle retningslinjer og tiltak fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE skal, i tråd med kraftberedskapsforskriften, lede landets kraftforsyning dersom situasjonen blir svært alvorlig.

Digital beredskap

IKT-sikkerhet er en av totalt 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner. Smittebegrensende tiltak fører dessuten til at skolens undervisning skal foregå på nett, at arbeidstakere har hjemmekontor og at planlagte fysiske møter gjennomføres digitalt. Det krever også en sikring av tilgangen på internett, og Ren Røros Digital setter inn ekstra beredskap for å møte dette behovet.

Vi får for tiden henvendelser fra noen kunder som opplever utfordringer med hastigheten på nettet hjemme.

Dersom bruken av nettet hjemme hos deg har endret seg betydelig de siste dagene med for eksempel hjemmekontor, digital undervisning og levering av skoleoppgaver, økt streaming av film og lignende, kan det tenkes at hastigheten på abonnementet ditt er for lav i forhold til den bruken du har nå.

Skulle du oppleve utfordringer med ditt nett, hjelper vi deg gjerne. Enten det skyldes hastigheten på abonnementet eller feilsøking etter andre kilder.

Selv om vi ikke lenger oppsøker kunder fysisk, gjør vi vårt ytterste for å være tilgjengelige både overfor privatpersoner og selskapet som nå trenger bistand til å sette opp digitale løsninger for møter og annen kommunikasjon.

Av smittevernhensyn er kundemottaket vårt stengt for besøk, men det er veldig mye vi kan ordne uten at vi treffes fysisk. Ta kontakt, så finner vi løsninger!

Vi bistår også med fjernstyring av utstyr dersom du har behov for support. Ring oss på telefon 72 41 48 60 mellom kl. 08.00 – 16.00, eller send oss en e-post på cbfg.qvtvgny@eraebebf.ab. Du når oss også via PM / Messenger på Ren Røros Digital sin Facebookside.

Tiltakene i Ren Røros omfatter blant annet:

  • Samtlige ansatte skal forholde seg løpende til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter. Disse endrer seg raskt, så den løpende beskjeden til alle ansatte er å til enhver tid holde seg oppdatert på og følge disse.
  • Alt besøk og fysiske møter mellom ansatte på Ren Røros sine ulike lokasjoner på Røros er stanset. De ansatte knyttet til kraftproduksjonen til Ren Røros Strøm og montørene i Røros-Everk Nett skjermes ytterligere.
  • Alt besøk ute hos kunder, både private og bedrifter, er stanset. Unntatt fra dette er byggeplasser som fortsatt er i drift, og hytter / fritidseiendommer hvor ikke noen er tilstede. Unntatt fra dette er også oppdrag knyttet til samfunnskritisk beredskap dersom en situasjon skulle oppstå.
  • Alle møter med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser gjennomføres som digitale møter eller avlyses.
  • Ren Røros sine kontorer i Osloveien på Røros (inklusive kundemottak og servicesenter) er stengt for publikum. Kun ansatte med arbeidssted i bygningen kommer inn. Kunder bes henvende seg på telefon 72 41 48 00 eller per e-post: cbfg@eraebebf.ab. Kontaktinformasjon til samtlige ansatte finnes på våre nettsider.
  • Alle ansatte som har mulighet til det, arbeider hjemmefra.
  • De to planlagte arrangementene Ren påskeleker og Barnas Femundløp er avlyst.
  • Ansatte bes merke seg regjeringens sterke anbefaling om at besteforeldre ikke skal brukes til barnepass når barnehager og skoler nå er stengt.

Vi gjør vårt ytterste for å ta alle nødvendige samfunnshensyn i denne krevende situasjonen. Retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter følges fortløpende, og våre tiltak vil kunne endre seg på kort varsel.