Ved å ta i bruk en digital kollega, kan manuelle, repetitive arbeidsprosesser automatiseres. Det reduserer kostnader, øker produksjonskapasiteten, og sikrer høyere kvalitet og bedre brukeropplevelser. Foto: Ren Røros Intelligent Automation.

Ren Røros Intelligent Automation, til daglig kalt RRIA, har i løpet av bare to år bygget seg opp til å bli en etterspurt leverandør av automatisering i Midt-Norge. Denne gode posisjonen er oppnådd gjennom målrettet satsning og solid kompetanse. Nå er tiden inne for at selskapet skal satse videre.

I dag brukes RPA-teknologi av store og små bedrifter for å løse bestemte oppgaver. Teknologien hjelper virksomheten med å øke produktiviteten gjennom å automatisere repeterende, regelstyrte og ofte tunge arbeidsoppgaver. Et eksempel er automatisk arkivering og opprydding i data som sikrer korrekt fakturering av kunder. På den måten får bedriften redusert kostnadene, og medarbeiderne kan bruke sin kunnskap og kreativitet til å utføre viktige og verdiskapende oppgaver.

Nå skal Ren Røros Intelligent Automation bruke kunnskapen og kompetansen de har bygd til å satse videre. Selskapet ønsker å ansette en Senior Automation Engineer som i dag jobber mot finans, energi og offentlig forvalting i Sverige. Etter en periode sammen med kollegene i Stålgården i Trondheim, skal hun eller han være med å starte opp RRIAs avdelingskontor i Stockholm.

Når vi ser mot det svenske markedet, ønsker vi å etablere et avdelingskontor i Stockholm. Derfor søker vi etter en kvalifisert person med ambisjoner om å starte eget selskap. Sammen skal vi sørge for at kandidaten blir vår spydspiss inn mot det nye markedet, sier Arild Solibakke, daglig leder i RRIA.

Peter Lacken er Senior Automation Architect i RRIA, og sammen med gode kolleger på laget har han bygd opp selskapets RPA-kompetanse og bidratt til å etablere RRIA som en fremoverlent leverandør av automatiseringstjenester.

Vi bruker programvare fra Blue Prism og UiPath og har store ambisjoner for å utvikle selskapet videre. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, og vi gleder oss til å ta imot en ny og dyktig medarbeider som har lyst på nye utfordringer, først i Trondheim og deretter i Stockholm, sier Peter Lacken.

RRIA er en attraktiv arbeidsplass i teknologihovedstaden Trondheim. Å være en del av Ren Røros-konsernet gir stor trygghet og tyngde, og flere medarbeidere velger å jobbe både i Trondheim og på Røros. Trondheim er en moderne by med alt du kan forvente av tilbud, og verdensarvstedet Røros er en attraktiv fjellby med god plass, vill natur og frisk luft.

Det er i hovedsak noen få, men viktige kriterier vi vil at personen vi søker skal oppfylle. Vi ønsker en person som jobber med RPA-utvikling i Sverige og som har et ønske om å starte eget selskap. Om personen jobber mot energi, finans og offentlig sektor er det en fordel, og vedkommende må beherske svensk eller norsk, oppsummerer Arild Solibakke.

Er du klar – eller kjenner du en som er klar – for utfordringen?

Tips oss på wrtrexyne@eraebebf.ab eller gå til stillingsannonsen på LinkedIn.
Røros Intelligent Automation tilbyr kompetanse og verktøy for at du skal kunne starte din reise mot en mer digital framtid i dag.slutt

Eksempler på hva RPA kan brukes til

RPA kan brukes til regelstyrte og repetitive oppgaver som utføres etter fastsatte regler og prosedyrer, i tilfeller der det ikke er behov for kreativitet, intuisjon eller skjønn.

RPA - Onboarding av ansatte

Onboarding av nyansatte

Onboarding er ofte en komplisert og ineffektiv prosess. Din digitale kollega jobber etter faste regler og vet hva som må til for å lette arbeidet for HR-ansvarlig og IT-avdeling.

RPA - Arkivering

Arkivering

Hos mange virksomheter må alt arkiveres. Det krever ofte at flere systemer snakker sammen, og at alle dokumenter og filer merkes på rett måte. De regelstyrte prosessene av arkivering kan enkelt håndteres av din digitale kollega.

RPA - Saksbehandling

Saksbehandling

En del saksbehandling er enkel, og avgjørelse og svar krever ikke skjønn eller menneskelig innblanding. Resultatet av at din digitale kollega gjør jobben er den samme som om du selv skulle gjort det, men du har fått tid til andre arbeidsoppgaver.

RPA - Ordrebehandling

Ordrebehandling

Produksjonsbedrifter er avhengig av at kundeordrer blir registrert og satt i system så raskt som mulig. Dette er en manuell jobb som krever stor nøyaktighet og god kunnskap om verdikjeden. Din digitale kollega kan både lese og registrere ordren kjapt, med en høy grad av presisjon.