Roboten – eller det vi kaller din digitale kollega – etterligner slik vi mennesker jobber. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

RPA står for Robotic Process Automation eller robotisert prosessautomasjon. Det betyr at vi kan bruke programvare for å håndtere oppgaver vi mennesker ofte ser på som kjedelige og ensformige.

Roboten – eller det vi kaller din digitale kollega – etterligner slik vi mennesker jobber. Den utfører aktiviteter som gir de samme resultatene som om et menneske skulle gjort jobben, men uten menneskelig innblanding.

Repetitive arbeidsoppgaver

RPA-teknologi brukes av store og små bedrifter verden over i forbindelse med visse arbeidsoppgaver. Disse oppgavene omfatter det regelstyrte og repetitive arbeidet som utføres etter fastsatte regler og prosedyrer, i tilfeller der det ikke er behov for kreativitet, intuisjon eller skjønn.

Fornøyde ansatte og kunder

Din digitale kollega er på jobb hele døgnet og har ingen fridager. Den kan hjelpe virksomheten din med å øke produktiviteten, redusere kostnader, og gi menneskelige medarbeidere mer tid til de viktige arbeidsoppgavene. Mange opplever også at både kunder og brukere blir mer tilfreds med for eksempel raskere saksbehandling og færre feil.

RPA? Hva er det? Hva kan det bety for deg? Illustrasjon: Ren Røros Frontal

RPA står for Robotic Process Automation eller robotisert prosessautomasjon. Det betyr at vi kan bruke programvare for å håndtere oppgaver vi mennesker ofte ser på som kjedelige og ensformige. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Hva kan RPA gjøre for deg?

Det er mange tilfeller der din digitale kollega kan bistå med ulike arbeidsoppgaver:

  • Hvis det mangler integrasjon mellom mange og ulike systemer, der ansatte bruker tid på manuell overføring av informasjon mellom systemene.
  • Hvis det kommer inn mange saker eller oppgaver som er like.
  • I tilfeller der det er stor mulighet for menneskelig feil ved manuell behandling.
  • Hvis arbeidsoppgaver er sesongbetont, og det kreves for eksempel overtidsarbeid i perioder.
  • Hvis arbeidsoppgaver har en definert framgangsmåte som ansatte er enige om.
  • Hvis data og informasjon som brukes for å løse visse oppgaver er maskinlesbart og ikke krever språkforståelse utover enkeltord.
  • Der det er regelstyrte oppgaver preget av rutine.
  • I tilfeller der oppgavene har et standardisert utfall.

Si hei til din digitale kollega

Ren Røros Intelligent Automation tilbyr kompetanse og verktøy for at du skal kunne starte din reise mot en mer digital framtid – nå. Vi kan skape rask effekt hos våre kunder, og har både kompetanse og kapasitet for at du skal komme raskt i gang.

Ren Røros Intelligent Automation tilbyr tjenester knyttet til programvare fra BluePrism og UiPath. Dette er verktøy som kan ha stor effekt i de fleste bransjer, uten å gå veien om omfattende IT-prosjekter og store endringer i eksisterende IT-infrastruktur.

La oss ta en prat

Ved å ta i bruk en digital kollega, kan manuelle, repetitive arbeidsprosesser automatiseres.

Ren Røros Intelligent Automation AS

Tlf.: 926 81 053
E-post: nevyq.fbyvonxxr@eraebebf.ab