Slik lager vi strøm- Fra vann til lys

Ren Røros har tre kraftverk som produserer ren, fornybar energi; Kuråsfossen, Røstefossen og Ormhaugfossen. Men hvordan blir egentlig vannet til strøm som du og jeg kan bruke til lys og varme hjemme?

Sveip opp

Fra sjøen Aursunden renner vannet ned til dammen ved Kuråsfossen. Herfra blir vannet ført gjennom en tunnel til to turbiner som drives rundt av kraften fra vannet.

Turbinen roterer akslingen den er festet i, og i den andre enden av akslingen er det en generator. Turbinen gjør om trykk og bevegelsesenergi til mekanisk energi, og i generatoren gjøres denne energien igjen om til elektrisk energi.

Før vi kan bruke denne energien hjemme hos oss, må den transporteres over et høyspentnett til stedet der vi bor. Elektrisiteten fordeles ut i ledningen og kabler med lavere spenning, og først da får du og jeg tatt den i bruk.

Vet du hvorfor vannkraft er fornybar?

Alt vannet på jorda er en del av et kretsløp. Etter at vannet har vært gjennom kraftverkene og sørget for å produsere strøm, renner det til slutt ut i havet. Varmen fra sola får vannet på havoverflata til å fordampe, og dampen stiger. I atmosfæren blir dampen til vanndråper som faller ned som regn. Så kan det på nytt passere kraftanlegget og produsere strøm.

Vannkraft har dessuten det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle former for kraftproduksjon.

Vi kan lagre energien

Det er også en energi som kan lagres. Ikke som strøm, men i vannmagasiner.
Det må alltid være en balanse mellom produksjon og forbruk av energi, da strøm ikke kan lagres. Men, i dammene ved kraftverkene fungerer vannet som et batteri, der man kan slippe gjennom vann og produsere mer strøm i kraftverkene når forbruket øker.