Hvis du bestiller fiber før 31. mars 2021, får du graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen. Foto: Tom Gustavsen.

Ren Røros Digital overveier å bygge ut fiber på Sundet og Kvernengan på Røros. Alle fastboende og hytter har nå muligheten til å bestille fiber. For at fiberutbyggingen skal være lønnsom, er vi avhengige av at mange nok er interessert. Bestiller du nå, får du graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen.

Rådende politikk i Norge er at bredbånd skal bygges ut på kommersiell basis. Ren Røros Digital ønsker å være en pådriver for utbygging av fiber lokalt, og det er viktig at bredbånds-infrastrukturen sikres nødvendig dekning, kapasitet og robusthet. Prosjektet er ikke støttet av offentlige midler, derfor dekker Ren Røros investeringskostnader og risikoen forbundet med utbyggingen.

Vi ønsker at det meste av verdiskapningen legges igjen lokalt. Vi benytter lokale entreprenører til gravearbeidet og Ren Røros El-service utfører montasje i samarbeid med ev. ekstern partner.

Prosjektet er avhengig av at mange melder seg på, derfor håper vi at flest mulig av hus- og hytteeierne på Sundet og Kvernengan melder sin interesse. For at vi skal komme i gang med fiberutbyggingen må vi ha 60 bestillinger innen utgangen av mars 2021. Deretter vil vi starte gravingen allerede høsten 2021, og folk i området kan forvente å være oppkoblet sommeren 2022.

Du kan enkelt bestille fiber via vårt skjema og få graving frem til husveggen din inkludert. Frist for bestilling er onsdag 31. mars 2021. Etter det avgjør vi om det blir utbygging i området eller ikke.

Har du spørsmål? Send en e-post til cbfg.qvtvgny@eraebebf.ab eller ring til oss på 72 41 48 60.