Takket være god dugnadsånd får Dalsbygda fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. fra Ren Røros Digital. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Dalsbygdingene har talt, og innen fristen hadde over 150 husstander tegnet seg for fiberutbygging i Dalsbygda. I løpet av 2021 får bygdefolket et bredbånd for framtida.

De fleste har et alternativ i dag, men med teknologier som har begrensninger både med tanke på langsiktighet og kapasitet. Etterspørselen etter fiber og et raskt og stabilt nett er stort. Etter informasjonsmøtet som ble holdt i Dalsbygda 10. mars, har engasjementet rundt fiberutbygging vokst i bygda med knappe 600 innbyggere.

Det har vært et vanvittig engasjement blant innbyggerne for å få dette til, det er imponerende, sier Anne Lena Høsøien, salgssjef i Ren Røros Digital.

Hun forteller om den engasjerte ungdommen i ungdomslaget, som har trukket i trådene for å få fram hvor viktig dette er for bygda, Vangrøfta grunneierlag har bidratt i sitt område, og Dalsbygda handel som har hjulpet eldre med utfylling av skjema og videreformidling av bestillinger.

Vi har sett en dugnadsånd uten like, skryter Anne Lena.

Lokal entreprenør

Ren Røros Digital er alltid opptatt av å bruke lokale krefter som sine underleverandører. Derfor er det nå firmaet Ramlos as som skal stå for gravingen av grøfter til fiberkabelen. Totalt skal det graves flere mil med grøfter.

Vi står for graving av rør til fiberkabelen fram til eiendomsgrensene. Fra grensa og inn til huset må man selv ta ansvar for gravingen.

Til våren, med en gang snøen går, starter gravingen. I løpet av 2021 skal Dalsbygda være koblet opp til fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss..

Et samarbeidsprosjekt

Etter at Os kommune fikk tildelt midler til fiberutbygging, var det Ren Røros Digital som vant anbudet. Utbyggingen gjøres mulig i et spleiselag mellom kommune og fylkeskommune, egenandel fra kundene og Ren Røros Digital. Den totale kostnaden er på 12,8 millioner kroner, og Ren Røros Digital investerer 10,2 millioner kroner.

La oss ta en prat

Trenger du råd eller support?
Våre dyktige kundebehandlere er her for deg.

Ren Røros Digital as

Tlf.: 72 41 48 60
E-post: cbfg.qvtvgny@eraebebf.ab