Fiberfornøyd: Per Simensen er fornøyd med å være den første som får fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. fra Ren Røros Digital i den store utbyggingen i Oslia og Dalsbygda. Prosjektleder Øyvind Grytbak er ikke mindre fornøyd. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Det var en stor dag 12. november da Per Simensen og Klara Høsøien i Oslia ble de første i som fikk fibernett i området. Den nærmeste tiden skal Øyvind Grytbak og hans team sørge for at alle som har bestilt nett blir koblet til. Det er et viktig prosjekt for Os kommune, Oslia, Dalsbygda og Ren Røros.

Det er en praktfull vinterdag i Dalsbygda. Ved husveggen til Per Simensen og Klara Høsøien sørger Bård Ole Larsen fra Fiberteam for at alle forbindelser inn i veggen er i orden. Fiberen er allerede blåst hit av Ren Røros El-service; Nå skal fiberen videre inn i huset til der modem og router er. Vi kan raskt konstatere at fiberutbyggingen i området er «vel blåst».
Per Simensen, kunde nummer en, er fornøyd:

– Vi må følge med i tiden, og dette gir oss den beste nettforbindelsen vi kan få. Vi får en tjeneste som er mye mer stabil, og nå skal vi se på TV-tilbudet fra Ren Røros Digital.

Han sier det har størst betydning for ungdommen som kommer hjem og er mer på nett enn han med arbeid eller spill.

– Det er viktig for meg som godt voksen (69) at jeg bidrar til at hele kommunen får fiber. Når det er bred politisk og nasjonal satsing på fiber, også i distriktene, er det naturlig å være med på det. Dette er en stor dag for oss.

Enda mer attraktiv

Varaordfører Per Ousten har tatt turen for å delta i markeringen av første kunder i området. Han sier dette er viktig for kommunen. For fire år siden søkte kommunen om offentlige midler, og fikk 2,5 millioner kroner, et avgjørende bidrag.

– For oss er dette et spleiselag. Vi er avhengig av at flere bidrar, hvis ikke går det for seint. Det er ikke tvil om at det er behov for et slikt nett, det har også pandemien vist oss. Nå kan vi som bor på bygda drive med mye av det samme som i bynære områder. Det er viktig for å begrense sentraliseringen og få et mer variert tilbud på arbeid.

Ousten driver sjøl gard i bygda, og tar oss med på en tur for å vise hvor vakkert det er.

– Dette tilbudet vil gjøre Dalsbygda enda mer attraktiv enn før.

Stolt: Varaordfører Per Ousten er stolt over at Dalsbygda, der han selv bor, nå har fått fiber. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Stolt: Varaordfører Per Ousten er stolt over at Dalsbygda, der han selv bor, nå har fått fiber. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

Signaltest: Adrian Vikrem Blomseth fra Fiberteam sjekker at signalstyrken er godt nok. Testen følges av Per Simensen og Øyvind Grytbak. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Signaltest: Adrian Vikrem Blomseth fra Fiberteam sjekker at signalstyrken er godt nok. Testen følges av Per Simensen og Øyvind Grytbak. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Vel blåst: Bård Ole Larsen fra Fiberteam sørger for at alle forbindelser inn i veggen er i orden. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Vel blåst: Bård Ole Larsen fra Fiberteam sørger for at alle forbindelser inn i veggen er i orden. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

Veiskille: Øyvind Grytbak er fornøyd med at Ren Røros Digital når fram til svært mange i Dalsbygda; Det er på mange måter et veiskille. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Veiskille: Øyvind Grytbak er fornøyd med at Ren Røros Digital når fram til svært mange i Dalsbygda; Det er på mange måter et veiskille. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Viktig infrastruktur

Det er to år siden Ren Røros Digital startet prosjektet med fibernett i Dalsbygda. Drøyt 350 husstander ble invitert, og 250 har sagt ja. Det er prosjektleder Øyvind Grytbak i Ren Røros Digital svært fornøyd med. Han viser til at det er gravd seks og en halv mil med kabel i prosjektet. Det er gravet i alle retninger, og det kommer et effektivt nett i områder som tidligere slet med tilgang til mobiltelefon.

– Vi er i rute med prosjektet. Vi lovet at det skulle bli tilkobling omtrent på denne tiden. De fleste vil bli koblet til før årsskiftet, men vi fortsetter etter jul med å koble opp resten – hvis været er på vår side. De som ikke har gravd røret sitt fra tomtegrensen til husveggen, må gjøre det først.

Ren Røros Digital har over tid brukt rundt 70 millioner på utbygging av fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. i regionen. Øyvind Grytbak sier at bygging av infrastruktur er en viktig del av samfunnsoppgaven til Ren Røros. Han legger også vekt på samarbeidet med lokale leverandører som Ramlos, Fiberteam og Ren Røros El-service.

– Det er godt å ha med seg et lag som leverer sammen med oss i Digital. Dette er jo på mange måter et dugnadsprosjekt der vi er glade for at kommunen og innbyggerne har vært pådrivere. Ikke minst var det flott å se hvordan ungdommen ivret for fiber. Det er en stor dag også for oss i Ren Røros.

Fakta om fiber

FiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme.

Fiber overfører data med lysets hastighet. Det sier i grunnen alt. Jo fortere du klarer å dele opp signalet i lys/ikke lys, jo raskere går signalet.

Når plastrørene er gravd ned fra hovedledningen, blåses fiberen gjennom plastrøret og bort til husveggen. Fiberen er en tynn kabel med glasskjerne, og den føres gjennom rørene ved hjelp av lufttrykk fra en blåsemaskin. Deretter kobles fiberkabelen til en boks i hvert enkelt hus.

Høyhastighets bredbånd er nødvendig på linje med vei, vann og kloakk. Tilgangen til Internett er kritisk infrastruktur for bedrifter og offentlige myndigheter, men også private husstander og skoler er avhengige av stabil nettilgang med god kapasitet.

Under pandemien har vi sett hvor viktig det er å ha et utbygd høyhastighets bredbånd. Uten det ville det ikke vært mulig å løse en rekke samfunnsutfordringer, som hjemmeundervisning for skoleelever og hjemmekontor.

Det nye 5G-nettet er helt avhengig av fiber. Hovedmastene er koblet sammen med fiber. Mobilnettet har ikke plass til all data- og mobilbruken; Derfor er det viktig med fiber både mellom mastene og ut til den enkelte bruker.