En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet, og vi er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

I prosjektet Ren Respons, er innbyggerne på Røros viktige når ny energi- og klimateknologi skal testes. Vi trenger flere «pilotkunder», og håper det kan bli deg!

– Innbyggerne blir en svært sentral samarbeidspartner når nye energiløsninger skal tas i bruk. For å teste løsningene, trenger vi kunder som er villige til å installere etablerte energiteknologier i hjemmene sine og teste sammen med oss, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros.

Rørosingene skal bli «grønne testpiloter» og kan bidra til bedre energiløsninger, lavere nettleie og billigere strømregning for seg selv og andre, når det unike storskalaprosjektet «Ren Respons» settes i gang i løpet av mai.

Røros er valgt som testarena for prosjektet på grunn av sin størrelse, nettsituasjon og tøffe klimatiske forhold. Når effekter og resultater er merkbare for Røros, skal løsningene skaleres opp til andre områder – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vil du være pilotkunde? Da fyller du inn skjemaet nederst på denne siden.

Hva er egentlig Ren Respons?

Ren Respons er et samarbeidsprosjekt mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. Sammen skal aktørene lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros. Prosjektet skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner. Enova bidrar med rundt 11 millioner kroner.

Prosjektet er ventet å ha stor innvirkning på klima og miljø, da det bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

Vil du ha mer informasjon, kan du også kontakte oss på cbfg@eraerfcbaf.ab.

Behovet for elektrifisering

I framtida må vi bruke mindre energi fra fossile kilder som kull, olje og gass for at vi skal klare å bekjempe klimautfordringene verden står overfor.

En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet, og vi er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming. Dette vil kreve mye strøm på kort tid, og føre til hyppigere og høyere forbrukstopper. For å dimensjonere strømnettet vårt for dette, må vi bygge mye nytt og kraftigere nett. Det krever inngrep i naturen og er kostbart – der forbrukerne tar regningen gjennom nettleien. Det lønner seg derfor å bruke strøm når det er tilgjengelig kapasitet i nettet og redusere forbrukstopper, heller enn å bygge ut ledningsnettet.

Smarthus og elbillading

Ved å installere smarthusteknologi, smarte elbilladere og solceller på Røros, skal energibruken balanseres og strømmen bare brukes når og der det er nødvendig. Digitale styringssystemer kan automatisk skru ned varmekablene akkurat når vi koker kaffe eller lager middag, og lading av elbil kan skje om natten mens det brukes lite strøm ellers i huset. Slik strømstyring er velkjent teknologi og går ikke på bekostning av forbrukerens komfort og behov.

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi, først hos pilotkundene og videre opp mot Røros som nettområde. Dette gir fleksibilitet for forbrukeren og bidrar til forbedret forsyningssikkerhet.

Slik blir du pilotkunde

Har du lyst til å teste energiløsninger og være med oss som pilotkunde? Fyll ut skjemaet under.
Vil du ha mer informasjon, så kan du også kontakte oss på cbfg@eraerfcbaf.ab.
For å være pilotkunde må du eie egen bolig eller fritidsbolig i Røros kommune.