Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Stian Berg Dyrnes er en utvikler med Bachelorgrad som automasjonsingeniør og Mastergrad innen kybernetikk og robotikk fra NTNU.

Stian Berg Dyrnes, Senior Automation Engineer

Stian Berg Dyrnes

Senior Automation Engineer

Kort om Stian

Stian er en utvikler med Bachelorgrad som automasjonsingeniør og Mastergrad innen kybernetikk og robotikk fra NTNU. Hans utdannelse har gitt han kompetanse og erfaring i implementasjon av automatisering av manuelle prosesser, samt god teoretisk tyngde innen robotikk.

Stian har etter utdannelsen jobbet som utvikler på store prosjekter innen helse- og offentlig sektor, blant annet innføring av ny journalløsning for regionen Midt-Norge på Helseplattformen.

Viktige kunder og roller

Sparebank 1 SMN
Utvikler (Blue Prism).

Arbeidserfaring

01.2021 – nå
Ren Røros Intelligent Automation.
Jobber som utvikler i Blue Prism, og utvikler løsninger for å automatisere prosesser for kunder.

10.2018 – 12.2020
Konsulent og software utvikler, Accenture AS.
Jobbet som software utvikler på store prosjekter innen helse og offentlig sektor. Har jobbet i alle faser av prosjektet fra oppstart og utarbeidelse av kravspesifikasjon til ferdigstillelse av leveranse.

08.2017 – 06.2018
Undervisningsassistent, NTNU.
Jobbet med å rette øvinger og eksamensoppgaver, samt utarbeidelse av nye lab-oppgaver for bachelorprogrammet innen automasjon.

08.2017 – 08.2018
Forsvarets forskningsinstitutt, Masteroppgave.
Arbeidet med en praktisk oppgave om implementering av banefølging for ubemannet terrengkjøretøy.

06.2017 – 09.2018
NTNU, Vitenskapelig assistent.
Jobbet med utvikling på et oppstartprosjekt for ei helautonom passasjerferge som skal settes i drift over kanalen i Trondheim.

01.2016 – 06.2016
Simpro AS, Bacheloroppgave.
Praktisk automasjonsoppgave for implementering av robotikk i elektronikkproduksjon.

Utdannelse

2016 – 2018
Master innen Kybernetikk og Robotikk ved NTNU.

2013 – 2016
Bachelor som elektroingeniør ved NTNU.

2015 – 2016
Spesialisering i automasjon.

2010 – 2013
Spesiell studiekompetanse innen realfag Trondheim Katedralskole VGS.

Sertifiseringer

Data Driven Consulting virtual program at Northwestern University.
Epic Bridges Interface Certification.
Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R In Data Science.