Ren Røros skal bidra til elektrifisering, fornybar energi og ny bærekraftig klimateknologi. Vi har både kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det. Det forplikter oss.

Ren Røros Strøm produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Denne fornybare energien har litt av Røros i seg – rent vann, klar luft og vakker natur. Her kan du bestille Ren strøm.

Vi skal ikke slutte å bruke energi. Vi skal sørge for at den energien vi bruker er elektrisk og fornybar.

Store endringer i energibransjen krever innovasjon og bærekraft.

Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.