Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren Røros skal bidra til utvikling av klimateknologi, fornybar energi og smarte løsninger i en mer digital og bærekraftig framtid for oss alle.

Høyhastighets bredbånd er blitt en nødvendighet på lik linje med vei, vann og kloakk. Derfor tar Ren Røros Digital ansvar for å forsyne så mange som mulig med et nett for framtida.

Det er ikke mye vi kan takke korona-pandemien for, men den har gjort oss alle kjent med Teams.

Ren Røros Strøm produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Men vet du hvordan man lager strøm?

Ren Røros Frontal brenner for innovative designprosesser og strategisk kommunikasjon som skaper engasjement og vekker interesse og inspirasjon.

Øverhagaen Bo- og helse- og velferdssenter på Røros ble offisielt åpnet 17. september 2020. Ren Røros El-service har levert både lysanlegg, telekommunikasjonstjenester, brannalarm og datakontakter.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Ren revolusjon: Røros Elektrisitetsverk er blitt til Ren Røros med en total omstilling, massiv satsing på ny teknologi og med optimistisk energi. Det er ikke nok å snakke om det grønne skiftet – du må gjennomføre det også.

Ren Røros Intelligent Automation tilbyr kompetanse og verktøy for at du skal kunne starte din reise mot en mer digital framtid – nå.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.