Aldri før har klimaendringene i verden skjedd så raskt som nå. Det angår oss alle, og vi kan fortsatt klare å snu utviklinga. Du som forbruker kan ta valg. Vi som selskap skal ta ansvar.

Vi vet alle hva slags tilstand jorda vår er i, og vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Klikk på bildet over for å starte filmen.

Ren miljøkraft

Dette er strømavtalen som kombinerer fornybar vannkraft med rydding av plast. Du kjøper strømmen din fra Ren Røros og betaler ti kroner ekstra i måneden. Les mer om Ren miljøkraft.

Når du velger Ren miljøkraft gir vi deg en garanti på at strøm tilsvarende ditt forbruk er laget av vannkraft.

Med Ren miljøkraft, betaler du ti kroner ekstra i måneden som går uavkortet til organisasjonen Empower. Samtidig betaler vi drøyt 30 kroner i måneden, til samme organisasjon, de seks første månedene du har avtalen.

Denne strømavtalen er en spotprisavtale og følger prisene i strømmarkedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir avtalen deg billig strøm.

Du betaler NordPool spotmarkedspris + et påslag på 6,25 øre/kWh. I tillegg kommer et fast beløp på 39 kroner i måneden.

Prisen inkluderer opprinnelsesgarantier, lovpålagte elsertifikater og mva. Avtalen forutsetter tegning av eFaktura-avtale, og har 6 måneders bindingstid.

Bestill

Vi skal ikke slutte å bruke energi. Vi skal sørge for at den energien vi bruker er elektrisk og fornybar.

Store endringer i energibransjen krever innovasjon og bærekraft.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.