Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren Røros skal bidra til utvikling av klimateknologi, fornybar energi og smarte løsninger i en mer digital og bærekraftig framtid for oss alle

Værnesregionen sparer kanskje en halv million kroner på robotisering, men det viktigste er bedre tjenester. Newsec Basale er mest opptatt av at Ren Røros Intelligent Automation leverer løsninger som gir mer fornøyde kunder.

Ren Røros Frontal brenner for innovative designprosesser og strategisk kommunikasjon som skaper engasjement og vekker interesse og inspirasjon.

Den oppgraderte strømlinjen fra Tolga til Røros gir doblet kapasitet i nettet.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Ren revolusjon: Røros Elektrisitetsverk er blitt til Ren Røros med en total omstilling, massiv satsing på ny teknologi og med optimistisk energi. Det er ikke nok å snakke om det grønne skiftet – du må gjennomføre det også.

Ren Røros Intelligent Automation tilbyr kompetanse og verktøy for at du skal kunne starte din reise mot en mer digital framtid – nå.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.