Det finnes for tiden ikke innhold.

Vi er de ansatte i Ren Røros. Vi jobber sammen for en grønnere verden og er opptatt av bærekraft, fornybar energi, klimateknologi – og deg.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.