Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022.
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer disse spørsmålene.

Foto: Jennifer Griffin

Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å forebygge, begrense og stanse negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ren Røros benytter OECD sitt rammeverk som grunnlag for egne vurderinger av forhold som kan ha konsekvenser tilknyttet de områder loven regulerer.

Styret og administrasjonen har gjennomført aktsomhetsvurderinger for å sikre at Ren Røros har systemer og dokumentasjon som støtter virksomheten i å oppfylle de forventninger og krav som loven stiller.

Foto: Elisa Ventur

Ren Røros har spesielt lagt vekt på kartlegging av de områdene der vi vurderer størst risiko for negative konsekvenser knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter. Konkret betyr dette at vi gjennomfører en kartlegging og informasjonsinnhenting fra våre største leverandører som importerer varer eller tjenester fra land utenfor Norge. Innen området kraftproduksjon og kraftindustri er det flere større leverandørkjeder som har ledd som går tilbake til Kina, Asia, og andre land der Ren Røros ikke har direkte kontakt med produksjonsmiljøene.

Dette medfører at vi på disse områdene legger stor vekt på vurderingene våre leverandører gjør. Disse leverandørene har direkte kontakt med sine produksjonsmiljøer og kan lettere vurdere de områdene åpenhetsloven regulerer.

Tilgang til informasjon

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan selskapet håndterer forhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Foto: Matt Chandler
Foto: Hadija

Lurer du på noe?

Spørsmål som berører faktiske og mulige konsekvenser knyttet til områder i loven og menneskerettigheter, blir løpende håndtert og ivaretatt av selskapet. Vi har et mål om å besvare slike forespørsler innen tre uker. Er spørsmålene omfattende, vil vi gi informasjon om estimert tidsramme for besvarelse innen utløpet av tre uker fra spørsmålene er mottatt.

Ren Røros vil fortløpende legge ut en kort liste over spørsmål vi har fått, med henvisning til åpenhetsloven, samt våre svar på disse spørsmålene. Kontakt: cbfg@eraebebf.ab