Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Ren Turglede. Foto: Tom Gustavsen

Glede, vilje og kraft – sponsorstrategi for Ren Røros

Ren Røros har følgende hovedstrategier for sponsorstøtte: Ren turglede, Ren innsatsvilje, Ren skaperkraft.

Innen disse områdene har vi noen få langsiktige og gjensidige avtaler med utvalgte hovedsamarbeidspartnere.

Dette er partnere som i særlig grad representerer verdier og mål som reflekterer Ren Røros sine ambisjoner. Synlighet, posisjonering og gjensidighet er av stor betydning ved valg av hovedsamarbeidspartnere.

Sammen om bærekraft

Alle våre samarbeidspartnere må ha et bevisst forhold til bærekraft i sine egne arrangement og aktiviteter. Med bærekraft menes at man skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft handler både om en sunn økonomi, et målrettet arbeid for å redusere eget klimaavtrykk, og å skape gode sosiale rammer for mennesker gjennom blant annet mestring, trivsel og mangfold.

All sponsing fra Ren Røros foregår gjennom konsern. Ingen datterselskap i Ren Røros har egne sponsoravtaler.

Turgleden er din egen. For oss er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Sponsorstøtte i fem kategorier

Våre hovedstrategier er:
1. Ren turglede
2. Ren innsatsvilje
3. Ren skaperkraft

Det går an å søke støtte under:
4. Ren lidenskap
5. Ren framtid

Ren turglede – støttespiller for folkehelse

Turgleden er din egen. For oss er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig.
Gjennom Ren turglede ønsker Ren Røros å ta vare på naturen og samtidig gjøre den tilgjengelig for bærekraftig bruk – for oss alle.

Ren turglede er primært støtte til Røros tur- og løypeforening, men kan på sikt utvides. Gjennom Ren turglede ønsker Ren Røros å bidra til at flere får glede av Røros som en bærekraftig skidestinasjon med natursnø – både fastboende, fritidsboende og besøkende. En mer besøkt destinasjon er også til glede for øvrig næringsliv i kommunen. Ren turglede er vår viktigste sponsorstrategi.

Ren innsatsvilje – støttespiller for idrett

Ren innsatsvilje er støtte til idrett, og representerer energi og vilje til å oppnå resultater gjennom innsats. Støtten går både til breddeidrett og enkeltutøvere som utmerker seg med høye ambisjoner og vilje til å nå disse. Ren innsatsvilje retter seg hovedsakelig mot idrett i Røros, Holtålen og Os kommune.

Ren skaperkraft – støttespiller for kultur

Ren skaperkraft er støtte til kultur, primært på Røros. Vi vil bidra til at kulturlivet opprettholder sin høye standard, og støtter frivilligheten som skal til for å gjøre Røros til en av Norges beste kulturkommuner. Det frivillige arbeidet skaper magiske opplevelser for et begeistret publikum og varige minner for engasjerte unge og voksne.

Elden

Musikkteateret Elden skaper hvert år magiske opplevelser for et begeistret publikum, og varige minner for engasjerte unge og voksne på og bak scenen. Ren Røros bidrar til å dekke noen av utgiftene til mat for frivilligheten.

Ren lidenskap – søk om engangsstøtte

Ren lidenskap er engangsstøtte til organisasjoner, arrangement og tiltak som særlig engasjerer våre kunder. Her kan bedrifter, organisasjoner og arrangement, som har et kundeforhold med oss, søke om støtte i tre ulike kategorier:

«Vi støtter deg» Engangsbeløp inntil kr. 3.000,-
«Vi heier på deg» Engangsbeløp inntil kr. 7.500,-
«Vi følger deg» Engangsbeløp inntil kr. 15.000,-

Søknad om støtte skjer via skjema nedenfor og behandles fire ganger i året. Støtten er nasjonal, og er ikke nødvendigvis avgrenset til lokale aktiviteter i Rørosregionen.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre samarbeidspartnere må ha et bevisst forhold til bærekraft i sine egne arrangement og aktiviteter.

Miljøstipendet Ren framtid er Ren Røros sitt eget miljøstipend for barn og ungdom. Miljøstipendet innføres i 2020.