Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as.

Organisasjonsstruktur Ren Røros. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Frontal as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Organisasjonsstruktur Ren Røros. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Frontal as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Ren Røros skal produsere og distribuere fornybar energi.
Vi skal bidra til utvikling av klimateknologi og nye smarte løsninger i en mer digital og bærekraftig framtid for oss alle.

Røttene til Ren Røros er i kraftproduksjonen gjennom Røros Elektrisitetsverk. Vi har de samme ambisjonene som grunnleggerne av e-verket om å skape arbeidsplasser og vekst i regionen. Vi har den samme holdningen om å ta utfordringen når det skjer store endringer i samfunnet.

Ren Røros tar det grønne skiftet på alvor. For oss er bærekraft fundamentet i det vi gjør. Vi fornyer oss for å møte de utfordringer som energibransjen står i. Ren Røros leverer ren faglig dyktighet i produksjon av strøm, distribusjon i strømnettet, elektriske installasjoner, utbygging av fibernett og bredbånd. Samtidig leverer vi spennende innhold hjem til deg.

Vi er eksperter på Office-pakken og gir deg den beste rådgivningen. Vi er sterke på det digitale, også det noen kaller kunstig intelligens. Alt dette handler grunnleggende om kommunikasjon, derfor er det naturlig at vi også er gode på design, lager hjemmesider og produserer film.

Vi er også med på spennende innovasjoner som bygger opp om det Ren Røros i dag leverer av tjenester. Ren Røros er alltid på vei framover fordi det er nødvendig – vi kaller det ren fornuft. Vi hjelper våre kunder med bærekraft i praksis.

Vi i Ren Røros jobber sammen for en grønnere verden. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Vi er Ren Røros.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Om selskapene i Ren Røros

Ren Røros Strøm AS produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Vi eier og driver tre kraftverk; Kuråsfossen kraftverk ved utløpet av Aursunden, Ormhaugfossen kraftverk nord for Orvos og Røstefossen kraftverk ved Høistad nord for Os. Vi driver også fem fjernvarmesentraler.

Ren Røros El-Service AS skal drive montasje og installasjon, vakt og el-sikkerhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets marked er bolig-, fritidsbolig- og næringsmarkedet.

Ren Røros Digital AS skal levere bredbånd, TV og telefoni til privat- og bedriftskunder, i tillegg til leverandør av datatjenester og -utstyr. Gjennom lokal tilstedeværelse, dyktige partnere og høy kvalitet på tjenestene bidrar selskapet til økt konkurransekraft for våre kunder.

Ren Røros Frontal AS er et kommunikasjonsbyrå i konsernet Ren Røros. Vi leverer tjenester innen rådgiving, bruk av design som strategisk virkemiddel, merkevarebygging, tekst, illustrasjon, grafisk design, animasjon, webdesign, digital synlighet og filmproduksjoner. Vi løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon. Ren Røros Frontal har hovedkontor på Røros, og kontor på Sluppen i Trondheim.

Ren Røros Intelligent Automation AS er et konsulentselskap som bidrar til raskt og effektiv verdiskaping for våre kunder gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Ren Røros Intelligent Automation tilbyr tjenester knyttet til programvarer fra BluePrism og UiPath.

Røros E-verk Nett AS distribuerer elektrisk kraft med eget regionalnett og distribusjonsnett. Området vi dekker er Røros kommune og deler av Os kommune mot Røste. Vi skal ha et høyt lokalt servicenivå med lavt nivå på driftsforstyrrelser og rask feilretting når det oppstår. Røros E-verk Nett har kontorer på Røros.

Den lange historien – fra Kuråsfossen kraftstasjon til Ren Røros.

Nøkkeltall for omsetningen de siste 5 årene – fra Årsrapport 2020.

Ledergruppen

Arnt Sollie
Administrerende direktør

Anita Løseth
Økonomidirektør

Børge Stafne
Leder innovasjon og forretningsutvikling

Torgeir Anda
Leder kommunikasjon

Olav Vehusheia
Daglig leder Ren Røros Strøm AS

Inger Lise Bekkos Dahl
Daglig leder Ren Røros El-service AS

Hege Biermann
Daglig leder Ren Røros Frontal AS

Lars Hofstad
Nettsjef Røros E-verk Nett

Håvar Tenfjord
Daglig leder (konstituert) Ren Røros Digital AS.

Årsrapporter og selskapsdokumenter. Her kan du laste ned selskapets årsrapporter, vedtekter, aksjeopplysninger og lignende.

Våre strategier er tuftet på verdiene nyskapende, sikker og effektiv.
For oss betyr nyskapende: Forretningsmessig kreativ, teknologivillig, kontinuerlig kompetanseutvikling, attraktive virksomheter, samarbeidsorientert, lokal bidragsyter og samfunnsbygger.

For oss betyr sikker: Høy leveringskvalitet og –sikkerhet, troverdig, god økonomi, sik­ker arbeidsplass, trivsel og trygghet, fokus på helse, miljø og sikkerhet, lokalt eierskap og lokal forankring.

For oss betyr effektiv: Moderne, endringsvillig, samordnet, fleksibel, kundenær og profesjonell.