Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as.

Organisasjonsstruktur Ren Røros. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Frontal as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Organisasjonsstruktur Ren Røros. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Frontal as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Våre strategier er tuftet på verdiene nyskapende, sikker og effektiv.
For oss betyr nyskapende: Forretningsmessig kreativ, teknologivillig, kontinuerlig kompetanseutvikling, attraktive virksomheter, samarbeidsorientert, lokal bidragsyter og samfunnsbygger.

For oss betyr sikker: Høy leveringskvalitet og –sikkerhet, troverdig, god økonomi, sik­ker arbeidsplass, trivsel og trygghet, fokus på helse, miljø og sikkerhet, lokalt eierskap og lokal forankring.

For oss betyr effektiv: Moderne, endringsvillig, samordnet, fleksibel, kundenær og profesjonell.

Vi i Ren Røros jobber sammen for en grønnere verden. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Vi er Ren Røros.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Om selskapene i Ren Røros

Ren Røros Strøm AS produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Vi eier og driver tre kraftverk; Kuråsfossen kraftverk ved utløpet av Aursunden, Ormhaugfossen kraftverk Nord for Orvos og Røstefossen kraftverk ved Høistad nord for Os, i tillegg til fem fjernvarmesentraler.
Ren Røros Strøm har kontorer på Røros.

Ren Røros El-service AS leverer tjenester innen montering av elektriske installasjoner, elsikkerhet og telekommunikasjon, oppgaver knyttet til montering og service av alarmanlegg og varmepumper samt kontroll og vedlikehold av slukkemidler. Selskapet utfører tjenester for boliger, fritidsboliger og bedrifter. Ren Røros El-service har hovedkontor på Røros.

Ren Røros Digital AS skal levere bredbånd, TV og telefoni til privat- og bedriftskunder, i tillegg til å være leverandør av datatjenester og -utstyr. Gjennom lokal tilstedeværelse, dyktige partnere og høy kvalitet på tjenestene bidrar selskapet til økt konkurransekraft for våre kunder.
Ren Røros Digital har hovedkontor på Røros.

Ren Røros Frontal AS leverer tjenester innen bruk av design som strategisk virkemiddel, merkevarebygging, tekst, illustrasjon, grafisk design, animasjon, webdesign, digital synlighet og filmproduksjoner. Vi løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon.
Ren Røros Frontal har hovedkontor på Røros.

Ren Røros Intelligent Automation AS skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Vår ambisjon gjennom 2019 har vært å bygge det mest kompetente RPA-miljøet i Midt-Norge.
Ren Røros Intelligent Automation har hovedkontor i Trondheim.

Røros E-verk Nett AS distribuerer elektrisk kraft med eget regionalnett og distribusjonsnett. Området vi dekker er Røros kommune og deler av Os kommune mot Røste. Vi skal ha et høyt lokalt servicenivå med lavt nivå på driftsforstyrrelser og rask feilretting når det oppstår.
Røros E-verk Nett har kontorer på Røros.

Årsrapporter og selskapsdokumenter. Her kan du laste ned selskapets årsrapporter, vedtekter, aksjeopplysninger og lignende.

Ren Røros vil bidra til å finne gode løsninger for en bærekraftig fremtid for oss alle.