Ren Røros er ren energi

Ren Røros står for ren energi. Vi produserer ren og fornybar energi fra våre tre kraftverk. Vi distribuerer ren energi gjennom vårt nett. Vi installerer ren solenergi til hytter, hus og næringsbygg.

Energi kommer fra gresk og betyr også evnen til å utføre arbeid. I Ren Røros er vi energiske.

For oss er ren energi også den innsatsen vi legger i arbeidet med fibernett i regionen, med våre elektrikere og med digitalisering og robotisering.

Med vår energi bidrar vi i det grønne skiftet. Mer fornybar energi er en del av løsningen for den globale klimakrisen, og nødvendig i en mer bærekraftig framtid.

Våre verdier er vilje, kraft og glede.

Konsernet Ren Røros...

…består av selskapene Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Organisasjonsstruktur Ren Røros

Ren Røros har de samme ambisjonene som grunnleggerne av e-verket om å skape vekst i lokalsamfunnet.

Ren Røros leverer ren faglig dyktighet i produksjon av strøm, distribusjon i strømnettet, elektriske installasjoner, sol på taket, energieffektivisering, utbygging av fibernett og bredbånd.

Vi leverer spennende innhold hjem til deg. Vi er eksperter på Microsoft 365-pakken og gir deg den beste rådgivningen. Vi er sterke på det digitale, også det vi kaller kunstig intelligens. Ren Røros står for ren energi i dobbelt forstand. Vi bidrar til det nødvendige grønne skiftet.
I Ren Røros kaller vi det ren fornuft.

Vi i Ren Røros jobber sammen for en grønnere verden. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Vi er Ren Røros.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Om selskapene i Ren Røros

Ren Røros Strøm AS produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Vi eier og driver tre kraftverk; Kuråsfossen kraftverk ved utløpet av Aursunden, Ormhaugfossen kraftverk nord for Orvos og Røstefossen kraftverk ved Høistad nord for Os. Vi driver også fem fjernvarmesentraler.

Ren Røros El-Service AS skal drive montasje og installasjon, vakt og el-sikkerhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets marked er bolig-, fritidsbolig- og næringsmarkedet.

Ren Røros Digital AS skal levere bredbånd, TV og telefoni til privat- og bedriftskunder, i tillegg til leverandør av datatjenester og -utstyr. Gjennom lokal tilstedeværelse, dyktige partnere og høy kvalitet på tjenestene bidrar selskapet til økt konkurransekraft for våre kunder.

Ren Røros Intelligent Automation AS er et konsulentselskap som bidrar til raskt og effektiv verdiskaping for våre kunder gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Ren Røros Intelligent Automation tilbyr tjenester knyttet til programvarer fra BluePrism og UiPath.

Røros E-verk Nett AS distribuerer elektrisk kraft med eget regionalnett og distribusjonsnett. Området vi dekker er Røros kommune og deler av Os kommune mot Røste. Vi skal ha et høyt lokalt servicenivå med lavt nivå på driftsforstyrrelser og rask feilretting når det oppstår. Røros E-verk Nett har kontorer på Røros.

Den lange historien – fra Kuråsfossen kraftstasjon til Ren Røros.

Svært godt resultat i urolig år fra Årsrapport 2022.

Selskapsledelsen

Kristian Holm
Administrerende direktør

Olav Vehusheia
Daglig leder Ren Røros Strøm AS

Bente Sundt
HR-konsulent Ren Røros

Lars Hofstad
Nettsjef Røros E-verk Nett

Torgeir Anda
Kommunikasjonsdirektør

Thu Sandbakken
Finansdirektør

Inger Lise Bekkos Dahl
Daglig leder Ren Røros El-service AS

Arild Egil Solibakke
Daglig leder Ren Røros Intelligent Automation

Håvar Tenfjord
Daglig leder (midlertidig) Ren Røros Digital AS

Årsrapporter og selskapsdokumenter. Her kan du laste ned selskapets årsrapporter, vedtekter, aksjeopplysninger og lignende.