Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Foto: Tom Gustavsen.

Vi i Ren Røros jobber sammen for en grønnere verden. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Vi vet alle hva slags tilstand jorda vår er i, og vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Det forplikter oss.

Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi.

Fra Kobberverket til E-verket

I 1644 startet Røros Kobberverk sin virksomhet på Røros. Kobberverket skulle få stor betydning for inntoget av elektrisitet i fjellbyen.

Da Emil Knudsen ble direktør for Kobberverket på slutten av 1800-tallet, gjorde selskapet store framskritt. I 1896 stod Kobberverkets eget strømanlegg ferdig – kraftstasjonen Kuråsfossen med kraftlinjer direkte til gruvene.

Folk flest ville også ha strøm, men herredsstyret stemte ned forslaget gang på gang. De hadde ikke tro på at dette var noe alle ville få bruk for, og i hvert fall ikke at det ville lønne seg. Men, huseierne i sentrum ga seg ikke. De tok saken i egne hender og stiftet Røros Electricitetsverk i 1912.

I 1936 kjøper Røros Electricitetsverk Kuråsfossen kraftstasjon av Kobberverket, og siden den gang er det bygget et oppdatert anlegg på Kuråsfossen, i tillegg til to kraftstasjoner; Ormhaugsfossen og Røstefossen.

Da var vi E-verket, i dag er vi Ren Røros.

Aldri før har klimaendringene i verden skjedd så raskt som nå. Det angår oss alle, og vi kan fortsatt klare å snu utviklinga. Du som forbruker kan ta valg. Vi som selskap skal ta ansvar. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Den lange historien - fra Kuråsfossen kraftstasjon til Ren Røros

Med klimaendringer som bakteppe

I dag skjer klimaendringene raskere enn noensinne. Vi står overfor alvorlige miljøproblemer som rammer oss alle – mennesker, planter, insekter og dyr – jorda vår. Hjemmet vårt.

For å overleve må vi slutte å bruke fossil energi og en større andel av energien vår må komme fra fornybare kilder. Vi må også bruke energien vi har mer effektivt.

Vi vet alle hva slags tilstand jorda vår er i og vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Derfor skal vi oppgradere vannkraftverkene, investere i solenergi og vi vil gjøre huset ditt mer energieffektivt. Vi skal også satse på innovative løsninger innen ny klimateknologi.

For en grønnere verden – nå og i framtida.

Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.