Det trengs en infrastruktur med flere ladestasjoner for at det skal være mulig å elektrifisere bilparken. Ren Røros legger til rette for dette ved å sette opp ladestasjoner i Røros-regionen. Foto: Tom Gustavsen.

Framtida trenger elektrifisering og fornybar energi

Siden den industrielle revolusjonen har økningen av CO2-utslipp i verden vært ekstrem. Det har ført til at jorda har blitt varmere, og det vil bare fortsette om vi ikke finner gode løsninger for en mer bærekraftig verden.

Det finnes ingen enkle løsninger. Det finnes heller ingen som sitter på den ene, store løsningen alene.

Den grønneste strømmen er den du ikke bruker. Men, vi kan ikke slutte å bruke energi. Den energien vi bruker, må vi passe på at kommer fra fornybare kilder.

49 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. I 2016 kom under sju prosent av energien vår fra lavkarbonkilder, resten kom fra gass, olje og kull som forurenser og skader jorda vår.

I Norge er nesten all produksjon av elektrisitet fornybar. Men, over 50 prosent av energibruken vår kommer fra fossile kilder. Dette må vi omstille til fornybar energi. Ren Røros eier og drifter tre vannkraftverk, som alle produserer den reneste energien det er å få tak i, og den er 100 prosent fornybar.

Ren Røros har tre kraftverk som produserer ren, fornybar energi; Kuråsfossen, Røstefossen og Ormhaugfossen. Film/Foto: Ren Røros Frontal.

Med blikket mot framtida

Ren Røros skal fortsette å produsere den fornybare energien, samtidig som vi engasjerer oss på flere måter.

I et samarbeid med både forbrukere og forskere skal vi bidra til å finne gode løsninger for ei bærekraftig framtid.

Gjennom Paris-avtalen i 2015 satte lederne i verden et mål om at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke skal øke med mer enn to grader, og helst ikke med mer enn 1,5 grad innen 2100.

Vi utvikler tiltak for reduksjon og fordeling av strømforbruk og nye fornybare energikilder. Som selskap tar vi større bærekraftansvar i det daglige – det er vi forpliktet til.

Målet er at vi skal ha ei bærekraftig framtid, og Ren Røros vil bidra til å finne løsninger for oss alle – er du med?

Hva er fornybare energikilder?

Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige.
– Store norske leksikon

Ren Røros produserer 100 prosent fornybar energi fra våre tre vannkraftverk.

Vannkraft

Vannkraft

er den største kilden til fornybar energi i verden i dag. Å skape elektrisitet i vannkraft går kort og godt ut på å utnytte energien i rennende vann.

Solenergi

Solenergi

er lys og varme fra solen, som på forskjellige måter kan fanges inn for produksjon av varmeenergi eller elektrisk energi.

Vindenergi

Vindenergi

er luft i bevegelse som driver vindturbiner, som igjen produserer elektrisk energi. Vindmøller er i dag den dominerende teknologien, men det forskes stadig på nye og bedre løsninger for vindturbiner.

Bioenergi

Bioenergi

er biologisk materiale som produseres gjennom fotosyntesen, som for eksempel ved og pellets. Det kan også være materiale som blir omdannet til andre energiformer, som flytende biodrivstoff.

Geotermisk

Geotermisk energi

eller jordvarme, er store mengder energi som er lagret i jordas indre i form av varme. Denne energien skyldes i stor grad radioaktiv nedbrytning av mineraler i jordkjernen.

Tidevann

Tidevannsenergi

skapes av regelmessige nivåforskjeller i havet, og kan utnyttes til kraftproduksjon på samme måte som i et vannkraftverk.