Velkommen til nyheter & historier. Her legger vi fortløpende ut artikler og filmer fra alle selskapene i Ren Røros. Utdaterte saker legger vi i arkivet.

Fire tips mot tregt nett

Bra internett er viktig

Ren Turglede. Foto: Tom Gustavsen

Ren turglede i topp løyper

Hus på Røros. Foto: Tom Gustavsen

Styrene i Ren Røros

Økt sikkerhet: Lars Hofstad ved den nye effektbryteren i Røros Trafostasjon som kobler ut 66 kV linjen i retning Kuråsfossen og Reitan ved behov. Foto: Tone Madsen Følling

Ny modell for nettleie

Boy gaming. Foto: Emily Wade

Barn og spilling

Satt pris på: Lars Jacob Galåen fra Galåen Samdrift, Arnt Sollie fra Ren Røros, Cristian Elgaaen, ordfører i Røros kommune, og Thomas Wiik Tønnesen fra KLP under utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros Frontal.

Det året det var så bratt

Dårlig dekning hjemme?

Foto: Ren Røros Frontal.

Hvorfor trenger vi fiber?

Hvorfor fiber? Foto: Ren Røros Frontal.

Hva er fiber?

Ren Røros ladestasjon. Foto: Tom Gustavsen

Ren revolusjon på Røros

Ren Røros ladestasjon. Foto: Tom Gustavsen

Vi er Ren Røros

Photo by Todd Diemer on Unsplash

Klimaendringer og vær

Photo by Tatenda Mapigoti on Unsplash

Elsertifikater

Green Flyway

Film: Green Flyway

Ren Turglede. Foto: Tom Gustavsen

Film: Ren turglede

Noe du savner? Utdaterte saker har vi lagt i arkivet.