God kjemi: Per Westgård i Ren Røros og Sven Helge Alme i TheVIT er stadig på jakt etter ny teknologi. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Vi i TheVIT og Ren Røros har funnet en felles forståelse. Vi er mer glade i ny teknologi enn de fleste. Vi er tent på nye muligheter og jakter moderne, effektive og sikre løsninger.

Sven Helge Alme er IT-leder i TheVIT. Fra kontoret på Tynset jakter han like ivrig på nye løsninger innen digitalisering og robotisering som han jakter elg rundt Savalen. Han har funnet en partner som kan levere det han ønsker i Ren Røros Digital og Ren Røros Intelligent Automation.

– Fra Ren Røros får vi levert de tjenester vi ønsker. Robotmiljøet er blant de fremste i landet. I tillegg har vi en god kjemi, det er alltid viktig.

Vifte av tjenester

-TheVIT leverer en vifte av tjenester til kundene. Det er basistjenester som regnskap og lønn. Utover det kan kundene velge flere av selskapets tjenester når behovet oppstår.

– Vi har satset på tre stikkord; verdi, innovasjon og team. Det er et tilbud som ikke minst treffer små- og mellomstore bedrifter. Vi skal ikke prøve å levere mer enn det kunden trenger.

Alme sier at deres holdning er at kunden ikke bare skal ha en kontaktperson som gjør alt fra A til Å, men et team som kan tilby kunden større bredde som også gir økt trygghet.

– Hvis vi er bakpå med ny teknologi taper både vi og kundene våre. Vi vil være i front teknologisk. Det kan være mer komplisert for oss, men det gjør det lettere for kunden.

Ren Røros partner

Det er her Ren Røros kommer inn med sine leveranser. For noen år siden valgte TheVIT en strategi om starte et løp om å gå vekk fra Citrix og terminalserverdrift, til å velge moderne, rene skybaserte systemer. Det var selvsagt forutsatt at systemene som skulle erstatte de gamle, var modne og effektive. Dette betyr at man arbeider lokalt på PC i nettlesere, og dermed må også hver eneste PC ha et høyt sikkerhetsnivå.

– Når vi valgte Ren Røros som leverandør, var kravet at vi skulle basere så mye som mulig på Microsoft 365, ikke bare de tradisjonelle Office-programmene som Word, Excel mv., men også sikkerhetssystemer, GDPR, lagring og mer. Det var flere som ville levere den tjenesten, men valget falt på Ren Røros Digital som leverer maskiner der alle nødvendige applikasjoner er installert og der sikkerheten er fullt ut ivaretatt.

Ny dimensjon

Tjenesten forenkler administrasjon og applikasjonsdrift til IT-administratorene. Med Microsoft Autopilot mottar brukerne sin egen enhet direkte fra distributør. Når PC starter opp, vet Microsoft 365 at denne nye PC’n skal konfigureres for en TheVIT ansatt, og alle programmer, sikkerhetspolicyer og funksjoner settes slik TheVIT har bestemt. Det er ikke behov for noen som pakker opp, klargjør og sender ut PC videre til den ansatte – alt er automatisert! I drift, sørger Microsoft for at alle PCer er oppdatert og riktig sikkerhetsmessig konfigurert. Dette er en helt ny dimensjon når det gjelder drift, der det er ekstremt god kontroll på alle enheter. Ren Røros Digital leverer alt fra lisenser, enheter og annen maskinvare som kreves til opplæring på Teams og sikkerhetssystemer i tillegg til service og drift.

– Vi var spesielt opptatt av å finne en partner som var god på IT-sikkerhet. Det fant vi i Ren Røros. Hvis vi ikke hele tiden er oppdatert på sikkerhet er vi ute å kjøre. Det er et arbeid som aldri blir fullført, det er et arbeid som må pågå hele tiden. Når det gjelder sikkerhet skal vi ikke tro, vi må være sikre og vite. Sikkerhet og personvern blir stadig viktigere. Det er viktig for oss å krysse av alle punkter på sikkerhet, og det kan vi takket være samarbeidet med Ren Røros.

Blant de fremste

Ren Røros Intelligent Automation (RRIA) leverer ekspertkompetanse for å støtte det miljøet som er i TheVIT. RRIA bidrar med å gjennomføre drift, forbedre rutiner og modeller, være en sparringspartner som kan bistå der kunden trenger hjelp. Hva det konkret er vil variere mye. I noen tilfeller er det å forbedret prosesser eller rutiner på etterspørsel fra kunden. I andre tilfeller har kunden et ønske om å utvikle noe som krever spesiell kompetanse. Da kommer RRIA inn som eksperter.

– Dette miljøet i Ren Røros er av blant de fremste i Norge, selv om RRIA ikke er et stort selskap. De er alltid oppdatert på det nyeste innenfor robotisering og alltid på tilbudssiden. For oss er det også viktig at vi har en god kjemi og at de er lett tilgjengelig – uansett når det er på døgnet.

Sikker: Når det gjelder sikkerhet skal vi ikke tro, vi må være sikre og vite, sier Sven Helge Alme i TheVit. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

Sikker: Når det gjelder sikkerhet skal vi ikke tro, vi må være sikre og vite, sier Sven Helge Alme i TheVIT. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

God kjemi: Per Westgård i Ren Røros og Sven Helge Alme i TheVit er stadig på jakt etter nye teknologiske løsninger. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

God kjemi: Per Westgård i Ren Røros og Sven Helge Alme i TheVIT er stadig på jakt etter ny teknologi og gode løsninger. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

God kjemi

Den gode kjemien kan også skyldes at Alme kjenner godt Per Westgård som jobber for Ren Røros fra sin base i Alvdal.

– Jeg tror vi i Ren Røros tenker på samme måte som TheVIT. Vi er alltid på jakt etter ny teknologi og gode løsninger og liker å være tett på kundene. Det viktigste for RRIA er at TheVIT er en god partner for dem som er eksperter på RPA. Vi er tilgjengelige til å gi dem råd, sparre og løse utfordringer, enten om det er internt hos dem eller mot deres eksterne kunder.

Westgård ser også en mulighet at de mange kundene til TheVIT kan gi Ren Røros oppdrag – enten det er Ren Røros Digital eller RRIA.

Dette er TheVIT

TheVIT skal være næringslivets beste støtteapparat. Selskapet leverer alle tjenester innen økonomi, regnskap og lønn, HR og strategisk ledelse/prestasjonsforbedring. Selskapet jobber sømløst med kundene, og bidrar til nyskapning og forbedring.

TheVIT tilbyr et fullverdig back-Office tilbud til SMB-markedet, hvor ulike spesialister tilbys kundene, utfra kundens behov og med stor grad av fleksibilitet. På den måten tilbyr selskapet kompetanse og løsninger som normalt er forbeholdt store virksomheter.

TheVIT har en omsetning på rundt 200 millioner kroner. Det er rundt 200 ansatte fordelt på 11 kontorer. Selskapet har rundt 2600 kunder. Hovedeier er Sparebank 1 Østlandet.