Fra Stålgården i Trondheim tilbyr Ren Røros Intelligent Automation tjenester knyttet til programvare fra Blue Prism og UiPath. Foto: Ren Røros Frontal.

Ren Røros Intelligent Automation har i løpet av bare ett år bygget seg opp til å bli det mest kompetente miljøet på RPA i Midt-Norge.

Fra Stålgården i Trondheim tilbyr Ren Røros IA tjenester knyttet til programvare fra Blue Prism og UiPath. Disse verktøyene vil ha stor effekt i de fleste bransjer, uten å bety omfattende IT-prosjekter og store endringer i eksisterende IT-infrastruktur.

Mange fordeler med en digital kollega

Tjenestene de tilbyr imøtekommer behov både private og offentlige virksomheter har for digitalisering og automatiserte prosesser. Gjennom å digitalisere konkrete arbeidsprosesser gir man menneskelige medarbeidere mer tid til de viktige arbeidsoppgavene.

Ved å ta i bruk en digital kollega, kan manuelle, repetitive arbeidsprosesser automatiseres. Det vil redusere kostnader, øke produksjonskapasitet, sikre en høyere kvalitet og gi bedre brukeropplevelser. Utnytter vi i tillegg kunstig intelligens, kan din digitale kollega bli enda mer effektiv og robust, for å kunne ta egne tilpassede beslutninger. Da bidrar vi til økt verdiskaping og en bedre arbeidsdag for alle, som igjen gir en bærekraftig økonomi, sier daglig leder Arild Sollibakke.

Et miljø med mye kompetanse

Ren Røros Intelligent Automation har flere dyktige Automation Engineers, og en av landets beste Automation Architects. Nå står de klare til å ta imot kunder og skape rask effekt gjennom digitalisering av konkrete arbeidsprosesser.

Tjenestene Ren Røros IA leverer gir konkrete resultater i løpet av få uker, og både kompetansen og kapasiteten deres gjør at du kan komme i gang på svært kort tid.

Nært fram i tid kommer kunstig intelligens og RPA til å bli en game changer. Det vil drive og påvirke utviklingen for de fleste sektorer, offentlige som private, spår Solibakke.

La oss ta en prat

Ved å ta i bruk en digital kollega, kan manuelle, repetitive arbeidsprosesser automatiseres.

Ren Røros Intelligent Automation AS

Tlf.: 926 81 053
E-post: nevyq.fbyvonxxr@eraebebf.ab