Satt pris på: Lars Jacob Galåen fra Galåen Samdrift, Arnt Sollie fra Ren Røros, Cristian Elgaaen, ordfører i Røros kommune, og Thomas Wiik Tønnesen fra KLP under utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros.

Dette har vært et år som har vært bratt for så mye – også for oss i Ren Røros. Strømprisene har gått fra rekordlave i fjor til rekordhøye i år. Vi må nok alle bli vant med større svingninger enn før – både i været og i strømprisene.

Vi har fått en voldsom oppmerksomhet om strømpriser og nettleie som aldri før. Samtidig skjer det store endringer i salget av strøm gjennom nye nettbaserte selskaper som fjerner de ulike påslagene som har preget denne bransjen.

Jeg har stor forståelse for at våre kunder synes det er blitt dyrt i år. Vi i Røros-regionen er i samme prisområde som Oslo, Viken og Innlandet. Det har i perioder gitt oss både det doble og tredoble av prisen i Trøndelag og Nord-Norge. I vinter kommer det tiltak fra myndighetene som demper ulikheten og de ekstremt høye strømkostnadene. Vi må likevel være forberedt på høyere strømpriser fordi elektrifiseringen av samfunnet, det vi kaller det grønne skiftet, vil øke etterspørselen etter fornybar energi.

Nettleie

Det er også derfor det trolig kommer en ny form for nettleie, selv om dette foreløpig er utsatt. Formålet med endringen er å bruke strømmen smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt. Det er bra for forbrukerne, for miljøet og for sammen. En fersk undersøkelse viser at «folk flest» ikke vet at kostnadene for utbygging og drift av nettet betales av kundene etter samme prinsipp som vann, avløp og renovasjon i kommunene – det som kalles selvkost. Det er derfor ren fornuft at det brukes samme prinsipp som for bomringer – at det er dyrere i rushtiden.

Høye kraftpriser betyr at Ren Røros i år vil få et godt økonomisk resultat. I fjor var det stikk motsatt. Vi kan ikke bare stole på at kraftprisen når vi byggere konsernets fundament for å skape mer verdier, bedre infrastruktur og flere arbeidsplasser i regionen. Innovasjon er nødvendig for å sikre vekst.

Fremtidspris

Vi er derfor stolt over at vi i år fikk tredjeplass i KLPs fremtidspris for prosjektet ReNeo, det vi tidligere kalte «møkkaselskapet». Vi har hatt en pilot på Galåvolden Gård og Galåen Samdrift som viser at vi kan kutte klimautslippene betydelig i produksjonen av melk og kjøtt. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet, selskapet er etablert – og vi satser på at dette blir en nasjonal satsing.

Innovasjon vil skape verdier for Ren Røros. Det ser vi i den sterke veksten i vårt robotselskap – Ren Røros Intelligent Automation. De får stadig nye kunder, og kunder som utvider engasjementet. Nå kommer også resultatene. Vi vet at digitalisering og robotisering er nødvendig for å ta vare på vår velferdsstat og gjøre den effektiv og brukervennlig.

Infrastruktur

I Ren Røros er vi glad for at vi nå kobler opp folk i Dalsbygda, og andre steder i regionen, til et effektivt fibernett. Det gjør at flere får denne digitale motorveien et moderne samfunn trenger. En slik utbygging er ikke lønnsom på kort sikt, men det er en viktig del av vår oppgave med å bygge ut infrastrukturen i regionen.
Det er ikke bare strømpriser og nettleie som gjør folk bekymret i disse tider. Vi har fått en ny bølge i pandemien som gjør at mye av det vi forbinder med juletiden blir endret. Omikron er den nye virusvarianten som på en eller annen måte påvirker oss alle.

Jeg er overbevist om at vi også kommer ut av denne bølgen, men det er viktig at vi alle følger de anbefalingene som er gitt.

Vi skal gå inn i jule- og nyttårsfeiringen med tro på lysere tider. Vi vet av erfaring at de kommer.

Arnt Sollie

 

Fra utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros Frontal.

Fra utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros

Fra utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros

Fra utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros