Styret har arbeidet de siste årene med å få på plass en forsvarlig utbyttepolitikk. Foto: Ren Røros.

Konsernet Ren Røros utbetaler ekstraordinært utbytte på 7.502.833 kroner. Det ble bestemt på en ekstraordinær generalforsamling 23. mars. Det er første gang siden 2017 selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene.

Røros kommune er største aksjonær i Ren Røros med 21.580 B-aksjer og får dermed utbetalt omkring fem millioner kroner. Hver aksje gir en utbetaling på 233 kroner. Styreleder Tina Steinsvik Sund sier at styret har arbeidet de siste årene med å få på plass en forsvarlig utbyttepolitikk.

– Styret har ønsket dette, og det var et klart ønske om det samme på den ordinære generalforsamlingen i juni i fjor. Det er vanlig at aksjonærer forventer utbytte og avkastning. Dette året har vært godt, og vi har brukt det til å skape oss handlingsrom. Nå har vi mulighet til å utbetale utbytte og samtidig bygge opp egenkapital, sier Sund.

Har kontroll

Fungerende konsernsjef, Olav Vehusheia, sier at konsernet har råd til nødvendige investeringer, selv om det nå betales utbytte. 2022 har vært et ekstraordinært godt år for hele energibransjen.

– Vi må ha kontroll både på utbytte og investeringsplanene.

Revisor har bekreftet og godkjent mellombalansen som ble presentert på den ekstraordinære generalforsamlingen, Det sier Per Øyvind Rode, fungerende finansdirektør i Ren Røros.

– Vi har avsjekket med bank og revisor, og egenkapitalandelen ligger godt innenfor kravene. Vi er fremdeles under revisjon og de endelige tallene, inkludert egenkapitalandel, vil komme i årsrapporten.