Dette er selskapene i Ren Røros.

Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Vi har både kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det. Det forplikter oss.
Ren Røros AS er morselskapet i konsernet Ren Røros.

Ren Røros Strøm AS produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.

Røros El-service AS er elektromontørene som kommer hjem til deg for å installere eller oppgradere. Ren tilgjengelighet – for private og bedrifter.

Ren Røros Digital AS gjør hverdagen enklere med digitale løsninger for framtida. Ren digitalisering – for private og bedrifter over hele landet.

Ren Røros Frontal AS løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon. Vår styrke ligger i vår brede kompetanse og solide fagmiljø. Det gjør oss til en fleksibel og trygg samarbeidspartner.

Ren Røros Intelligent Automation AS skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. Vi tilbyr deg den kompetansen og de verktøyene du trenger for å starte din reise mot en mer digital fremtid – nå.