Vår fornybare energi har litt av Røros i seg – rent vann, klar luft og vakker natur.

Ren miljøkraft

Dette er strømavtalen som kombinerer fornybar vannkraft med rydding av plast. Du kjøper strømmen din fra Ren Røros og betaler ti kroner ekstra i måneden.
Les mer om Ren miljøkraft.

Når du velger Ren miljøkraft gir vi deg en garanti på at strøm tilsvarende ditt forbruk er laget av vannkraft.

Med Ren miljøkraft, betaler du ti kroner ekstra i måneden som går uavkortet til organisasjonen Empower. Samtidig betaler vi drøyt 30 kroner i måneden, til samme organisasjon, de seks første månedene du har avtalen.

Denne strømavtalen er en spotprisavtale og følger prisene i strømmarkedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir avtalen deg billig strøm.

Du betaler NordPool spotmarkedspris + et påslag på 6,25 øre/kWh. I tillegg kommer et fast beløp på 39 kroner i måneden.

Prisen inkluderer opprinnelsesgarantier, lovpålagte elsertifikater og mva. Avtalen forutsetter tegning av eFaktura-avtale, og har 6 måneders bindingstid.

Bestill

Ren strøm

Denne strømavtalen følger prisene i strømmarkedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir avtalen deg billig strøm.

Denne strømavtalen er en spotprisavtale og følger prisene i strømmarkedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir avtalen deg billig strøm.

Du betaler NordPool spotmarkedspris + et påslag på 6,25 øre/kWh.
Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater og mva. Avtalen har ingen bindingstid.

Bestill
Variabel pris

Variabel pris

Denne strømavtalen følger utviklingen i strømmarkedet, samtidig som den gir deg større forutsigbarhet enn en spotpris.

Denne strømavtalen følger utviklingen i strømmarkedet, samtidig som den gir deg større forutsigbarhet enn en spotpris.

Med Variabel pris får du varsel om ny pris på e-post 14 dager før prisen endres.
Prisen er 27 øre/kWh fra 01.05.2020, inkludert lovpålagte elsertifikater og mva.

Bestill

Fastpris

Fastpris passer for deg som ønsker forutsigbarhet, og vil vite hva du skal betale for strømmen hver måned.

Denne strømavtalen passer for deg som ønsker forutsigbarhet, og vil vite hva du skal betale for strømmen hver måned.

Du betaler en fast avtalt pris i ett år. Fra 15.04.2020 koster fastprisavtale 35 øre/kWh. Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater og mva. Avtalen er bindene i avtaleperioden.

Bestill
Fastpris

Ren strøm til din bedrift

Velg strøm fra en leverandør som setter bærekraft og fornybar energi først. Sammen kan vi bidra til å endre framtida for oss alle.

Kontakt

Ren Røros Strøm produserer og selger ren vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma. Vannkraft er 100 prosent fornybar, har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle former for kraftproduksjon.

Vi i Ren Røros setter bærekraft og fornybar energi først. Gjennom våre strømavtaler kan du bidra til en renere verden – i dag og i framtida.