Konsernsjef: Kristian Holm overtar som konsernsjef i Ren Røros senest første juni. Foto: Ren Røros.

Kristian Holm er ansatt som konsernsjef i Ren Røros. Han kommer fra jobben som teknisk direktør for fornybare løsninger i Equinor. Holm vil være på plass i Ren Røros senest første juni.

Kristian Holm har arbeidet med fornybar energi i 20 år; Det gjelder både vindkraft, vannkraft og sol. Han har vært i Equinor i nærmere fire år. Før det var han viseadministrerende direktør innen fornybar energi i Kongsberg Digital. Holm bor i Trondheim, men har sterke bånd til Røros og fjellregionen. Hans mor kommer fra Dalsbygda, og han har annen slekt i området. Holm har også en ofte brukt hytte på Nesvold i Holtålen. Før han er i gang som toppsjef i Ren Røros er han blitt 50 år.

Et nav i regionen

Kristian Holm ønsker å styrke Ren Røros som et nav i fjellregionen.

– Jeg brenner for møte med folk og det å arbeide sammen som team med felles plattform for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Jeg er ikke redd for utfordringer, det trigger meg å ta fatt på oppgaver som krever litt ekstra.

– I første omgang er det viktig å bli kjent med ansatte, forstå fullt ut hva slags selskap Ren Røros er – både forretningsmodell og kultur. For å lykkes må vi ha et solid økonomisk fundament og engasjerte og kompetente ansatte.

Lønnsomhet

Holm har forstått at styrets signal er at det skal legges mer vekt på den opprinnelige kjernevirksomheten. Han mener det passer godt med hans erfaring i fornybar energi.

– Jeg vil selvfølgelig se på alle muligheter for oss innen utbygging av vannkraft, vindkraft og sol. Vi må velge de prosjektene som er lønnsomme, og som samtidig ikke kommer i konflikt med grunnleggende verdier og interesser for reindrift og verneinteresser. Å finne den balansen er jeg overbevist om at vi skal få til. Jeg tror vi samlet kan behandle slike saker med klokskap.

Idealist og optimist

Kristian Hom sier at hans engasjement innen fornybar er idealistisk, men at han først og fremst er teknologioptimist. Han tror det er nødvendig å bygge mer fornybar energi for å fremme det grønne skiftet og bidra til å redusere klimautslippene.

– Vi er i en dramatisk periode med krig og uro i Europa. Uro i markedet påvirker strømprisene også for oss. Det er også ulikt syn på hva som er veien videre. Min holdning er at vi må tenke nytt for ta vare på det vi har utviklet. Vi må se på de prosjektene innen energieffektivisering og nye fornybar energi vi har. Jeg er villig til å se på alt, men det må til slutt være lønnsomt.

Godt valg

Styreleder Tina Steinsvik Sund sier hun er svært fornøyd med at Kristian Holm har sagt ja til toppjobben i Ren Røros.

– Vi hadde flere gode søkere, men Kristian pekte seg ut med sin solide bakgrunn innen energi, ledelse og sin vekt på lønnsom utvikling. Han er også opptatt av å jobbe tett på de ansatte for å skape gode og kompetente team.