Alltid beredt: Magnus Grådal og Håkon Berg i Ren Røros El-service er sammen med Henning Dragmyrhaug fra Kjellmark og Mads Tamnes fra kommunen fornøyd med framdriften på det nye beredskapssenteret. Foto: Ren Røros.

– Dette er et stort prosjekt med stor lokal involvering; Det synes jeg, og Røros kommune, er viktig og gledelig. Igjen viser Kjellmark og Ren Røros El-service at de er konkurransedyktige. Jeg er svært fornøyd med det arbeidet som gjøres. Det er skryt, men jeg skal love at jeg hadde sagt fra hvis jeg ikke var fornøyd.

Mads Tamnes er prosjektleder i Røros kommune, og ansvarlig for det nye respons – og beredskapssenteret i kommunen. Det er tre byggetrinn i prosjektet som har en kostnadsramme på rundt 100 millioner kroner – inkludert moms. Arbeidet skal være ferdig til 1. juni neste år – hvis alt går etter planen. Arbeidet startet høsten 2021. Brannstasjonen og lager til sivilforsvaret var først ferdig. Nå er det teknisk drift, Røros parkering, verksted og hjelpemidler som skal på plass. Det tredje byggetrinnet er lokaler for politiet. Når alt er ferdig, vil trolig nærmere 40 være ansatt på området i Hånesveien. Senteret blir på i alt 2300 kvadratmeter.

Stor kontrakt

Entreprenørselskapet Johan Kjellmark fikk kontrakten i konkurranse med flere. Kjellmark er en stor aktør i regionen med rundt 60 ansatte, og en omsetning på rundt 120 millioner kroner. Ren Røros El-service er leverandør på alt som har med strøm å gjøre, inkludert et stort solcelle-anlegg. Med alle tre trinnene er det en kontrakt på 5,7 millioner kroner.

Henning Dragmyrhaug er prosjektleder for Kjellmark og har bare godt å si om framdriften og samarbeidet med El-service.

– Vi vet det er gode arbeidsfolk som vi kan stole på; Det har vi erfaring med gjennom flere prosjekter. Vi vet at det blir levert kvalitet til konkurransedyktig pris. Det er viktig for oss at vi kan bygge opp en slik kompetanse lokalt. El-service er en betydelig aktør i regionen på installasjon. Det er viktig at vi kan ha dem med både på små og store prosjekter. Det er jo en grunn til at vi spør om samarbeid når vi har fått en totalkontrakt.

Kompetanse

Både kommunen, Kjellmark og Ren Røros er opptatt av å få flere kvinner inn i denne type arbeid, og det har lykkes et stykke på veg. Det er også flere læringer fra begge selskapene.

– Vi prøver å bygge kompetanse og sikre god rekruttering. Vi har behov for flere folk – i alle aldre, sier Dragmyrhaug.

Det har vært noen utfordringer i prosjektet. De siste årene har prisene steget på nesten alle innsatsfaktorer – gjerne et sted mellom 10 og 20 prosent. Det gjelder alt fra stål til elektronikk og kabler – ja fra a til å. Det har gjort at prisen per kvadratmeter nå har nærmet seg 30.000 kroner. Ved beredskapssenteret har El-service montert sitt hittil største solcelle-anlegg (48kWp), men det har ikke gått problemfritt sier prosjektleder Magnus Grådal i Ren Røros El-service.

– Solcelleanlegget skulle egentlig vært ferdigstilt før sommeren, men her har vi støtt på leveranseproblemer. Produsenter og leverandører har ikke hatt sjans til å matche etterspørselen i markedet som i hovedsak er forårsaket av de høye strømprisene. Problemet er å få levert inverter (vekselretter) som gjør om likespenning (DC) generert av solcellepanelene til vekselstrøm (AC).

Grådal understreker at han er svært fornøyd med samarbeidet med Kjellmark som entreprenør og Røros kommune som byggherre.

Kommunen: Slike prosjekt som dette er basert på tillit. Min oppgave er å ivareta kommunens interesser, og jeg sier ifra hvis jeg ikke er fornøyd. Foto: Ren Røros

Kommunen: Slike prosjekt som dette er basert på tillit. Min oppgave er å ivareta kommunens interesser, og jeg sier ifra hvis jeg ikke er fornøyd. Foto: Ren Røros

Kjellmark: Det er viktig for oss at vi kan bygge opp en kompetanse lokalt. Det er jo en grunn til at vi spør El-service om samarbeid. Foto: Ren Røros

Kjellmark: Det er viktig for oss at vi kan bygge opp en kompetanse lokalt. Det er jo en grunn til at vi spør El-service om samarbeid. Foto: Ren Røros

Konkurransedyktig

Grådal sier det er viktig for El-service, med 27 ansatte, å jevnlig få slike rimelig stor oppdrag. Det bygger kompetanse og bidrar til rekruttering. El-service har allerede fått kontrakten på biblioteket og håper å være med i konkurransen om barnehage, legesenter og videregående skole.

– Prosjektet her viser at vi har god kompetanse og god kvalitet – og at vi er konkurransedyktige.

Mads Tamnes i Røros kommunen gjentar gjerne at det viktig å ha lokale aktører som er konkurransedyktige og «leverer varen».

– Slike prosjekt som dette er basert på tillit. Jeg sier at jeg er svært fornøyd med det arbeidet som gjøres på dette prosjektet. Min oppgave er å ivareta kommunens interesser, og jeg sier ifra hvis jeg ikke er fornøyd. Så er det en styrke at vi har en måte å løse utfordringer og uenighet underveis; Vi tar det med full åpenhet, og så blir vi fort enige.

Solveggen: Ren Røros El-service- gjengen prosjektleder Magnus Grådal, «bas» Håkon Berg og elektriker Filip Sørum her foran 120 solpanel på anlegget. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

Solveggen: Ren Røros El-service- gjengen prosjektleder Magnus Grådal, «bas» Håkon Berg og elektriker Filip Sørum her foran 120 solpanel på anlegget. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Tar tak: Bas Håkon Berg kontrollerer at Filip Sørum trekker i de rette ledningene. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Tar tak: Bas Håkon Berg kontrollerer at Filip Sørum trekker i de rette ledningene. Foto: Ren Røros.

Fornøyd: Prosjektleder Magnus Grådal, «bas» Håkon Berg er svært fornøyd med samarneidet med Kjellmark. Foto Torgeir Anda/Ren Røros.

Fornøyd: Prosjektleder Magnus Grådal, «bas» Håkon Berg er svært fornøyd med samarbeidet med Kjellmark. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Trinn tre: Når starter arbeidet med politistasjonen. Magnus Grådal og Håkon Berg i Ren Røros El-service er sammen med Henning Dragmyrhaug fra Kjellmark og Mads Tamnes fra Røros kommune. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Trinn tre: Når starter arbeidet med politistasjonen. Magnus Grådal og Håkon Berg i Ren Røros El-service er sammen med Henning Dragmyrhaug fra Kjellmark og Mads Tamnes fra Røros kommune. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.