Tilgangen til Internett er kritisk infrastruktur for bedrifter og offentlige myndigheter, men også for private husstander. Foto: Ren Røros Frontal / Sigrid Jansen.

Høyhastighets bredbånd er blitt en nødvendighet på lik linje med vei, vann og kloakk. Tilgangen til Internett er kritisk infrastruktur for bedrifter og offentlige myndigheter, men også private husstander og skoler er avhengige av stabil Internett-tilgang med god kapasitet.

Samfunnet digitaliseres

Digitaliseringen av samfunnet endrer produkter, tjenester og verdikjeder i både offentlig og privat sektor. Flere og flere funksjoner og tjenester utføres på nettet, og krever at vi har rask og sikker kommunikasjon. Fiber er den fremtidssikrede løsningen for å kunne tilby produkter og tjenester der folk arbeider og bor. I dag er Internett viktig, om ikke avgjørende, for næring, verdiskaping og bosetting.

2020 har vist hvor viktig det er å ha et utbygd høyhastighets bredbånd. Uten det ville det ikke vært mulig å løse en rekke samfunnsutfordringer, som hjemmeundervisning for skoleelever. For å holde mange arbeidsoppgaver og arbeidsplasser i gang, har hjemmekontor vært helt nødvendig. For at folk skal kunne bo og jobbe overalt, er i dag høyhastighets brebånd avgjørende.

Hva er egentlig fiber? Og hva er forskjellen på fiber og den Internett-forbindelsen du har hatt hittil?

Økt behov

Med alt innholdet som presenteres og er tilgjengelig på nett, kreves i dag høyere og høyere bredbåndshastighet. Mange får i dag mesteparten av underholdningen i stua via Internett. Denne utviklingen gjør at hjem og arbeidsplasser i dag og i fremtiden er avhengig av høyhastighets Internett med god kapasitet. Med utbygging av Internett gjennom fiber tar vi høyde for det som kommer av behov i fremtiden.

Flere og flere av tingene vi omgir oss med er avhengig av å kobles til Internett. Dette kalles IoT eller «Tingenes Internett». I dagens smart-hjem kan det være alt fra små dingser som en lyspære eller høyttalere til datamaskiner og TV som trenger Internett-forbindelse.

Fremtidens teknologi

De gamle telefonkablene som har ligget nedgravd i bakken i 30-40 år kan med fordel skiftes ut der det er mulig. Fiber gir bedre stabilitet og bredere kapasitet, tilpasset fremtidens bruk. Om et par år vil det såkalte DSL-nettet tas ut av drift, derfor er det viktig at disse forbrukerne har et alternativ. Ren Røros Digital er med og bygger ut fiber fordi det er fremtiden, og vi vil være en del av fremtiden og tilby forbrukerne relevante og gode løsninger. Samtidig sikres det at eierskapet til infrastrukturen er i lokale hender.

«Hvis Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi, må innbyggere og næringsliv i hele landet ha tilgang til Internett.»

-Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i 2019.

Ren Røros tar ansvar

For å sikre at alle skal ha tilgang til Internett, foreslo regjeringen i 2019 å innføre en lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd. Forslaget innebærer at myndighetene kan pålegge én eller flere tilbydere leveringsplikt slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester. Lovforslaget er p.t. ute til høring.

Når vi bygger ut fiber, tar Ren Røros Digital på seg et viktig samfunnsansvar. Som lokal og regional aktør er det viktig at Ren Røros bidrar i samfunnet. Vi har spesialkompetanse innen fiberutbygging, derfor er det noe vi ønsker å bidra til. Dessuten er vi offentlig eid, og det gjør samfunnsansvaret vårt enda viktigere. Vi må sørge for at folks digitale hverdag skal være så sikker, enkel, trygg og problemfri som mulig. Med dagens digitalisering av samfunnet, er det vårt ansvar å levere et produkt som kundene er fornøyde med og som de kan bruke i lang tid fremover.

Ren Røros Digital er en pådriver for utbygging av fiber lokalt og regionalt. Utbyggingen skjer på kommersiell basis – det vil si at Ren Røros tar investeringskostnaden og risikoen for utbyggingen. I perioden 2017 til 2022 investerer Ren Røros Digital totalt 68,8 millioner kroner i fiberutbygging lokalt og regionalt. Bare på Røros investeres det 30 mill. i fiberutbygging. Det meste av verdiskapningen legges igjen lokalt. Vi benytter lokale graveentreprenører og Ren Røros El-service utfører montasje i samarbeid med en ekstern partner. Den reelle prisen for etablering hos en forbruker på Røros ligger på rundt 30 000 kroner.

Visste du at...?

Fiber er distriktspolitikk
Å bygge ut fiber er distriktspolitikk. Du kan gjøre den samme jobben på hjemmekontoret i Dalsbygda som du kan på et kontor i Oslo. Fiber er med og sikrer og trygger bosetting. Vi ser også et økende behov for bredbånd i utviklingen av gårdsbruk, bl.a. gjennom økt robotisering. Denne utviklingen er ikke mulig uten en stabil bredbåndsforbindelse.

Fiber overfører data med lysets hastighet
Det sier i grunnen alt. Jo fortere du klarer å dele opp signalet i lys/ikke lys, jo raskere går signalet. Hver bølgelengde har sin farge. Kapasiteten i en fiberkabel kan utvides ved å sende datasignaler i flere bølgelengder, det vil si i flere farger. Sentralene i Osloveien, på Glåmos, Brekken og Os er forberedt på å kunne øke hastigheten i takt med etterspørselen hos kunden.

Uten fiber ville vi ikke hatt mobilnett
Visste du at uten fiber, ville vi ikke hatt mobilnett? Det nye 5G-nettet er helt avhengig av fiber. Hovedmastene er koblet sammen med fiber, og det er et ønske fra mobilselskapene at alle master skal være tilkoblet fiber. Mobilnettet har ikke plass til all data- og mobilbruken. Derfor er det viktig med fiber både mellom mastene og ut til der folk er, slik at 4G og 5G blir et supplement til hjemmenettverket. Derfor merker du ingen forskjell på oppkoblingen din, enten du er hjemme eller på farten. Når mobiltelefonen din er hjemme eller på jobben og er koblet til Wi-Fi, er den helt avhengig av kapasiteten som finnes i fiber. Så langt vi kan se inn i fremtiden, kan vi ikke basere oss på 5G bare via radiobårne signaler.

Vil du vite mer om fiber?

Vi er her for å hjelpe deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss:

Ren Røros Digital as
Tlf.: 72 41 48 60
E-post: cbfg.qvtvgny@eraebebf.ab