Tett samarbeid. Cato Bye Spånberg Ren Røros El-service, Inger Lise Bekkos Dahl daglig leder Ren Røros El-service, Mona Østgårdstrøen fra Kjellmark og Thomas Bredesen fra Energima Fjellregionen har arbeidet tett sammen på det nye bioblioteket. I bakgrunnen skimtes det gamle biblioteket i Krog-bygget. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Nå har Kjellmark overlevert det nye biblioteket på Røros til Coop Midt-Norge. Ren Røros El-service har sammen med Energima og Røros VVS levert alt som har med lys, ventilasjon og varme å gjøre. Det har vært et strålende samarbeid.

Det er en fornøyd gjeng som står foran prestisjeprosjektet og signalbygget til 45 millioner kroner. Her har byantikvar og andre myndigheter vært med for å sikre at biblioteket får den rette utforming, rette materialer og farger som gjør at det er tilpasset bygningene i nærheten. Det er viktig for et tettsted som skal ta vare på verdensarven. Nå er bygget levert videre til Coop Midt-Norge, og før jul skal kommunen offisielt åpne biblioteket og avduke bysten av Johan Falkberget.

Belysning

Det er 18 måneder siden arbeidet med biblioteket startet. I begynnelsen var det mye planlegging, men det fysiske arbeidet har tatt ett år. Cato Bye Spånberg fra Ren Røros El-service har vært med hele veien. Han viser til at det har vært spesielle utfordringer fordi det har vært både nybygg og oppussing av eldre bygg.

– Det her har vært krevende der det ikke har vært rom i taket for å få de mange ledningene fram til rett plass. Det er lettere når alt er nytt. Så har vi hatt spesielle krav både til lyd og lys, men vi liker slike utfordringer.

Daglig leder Inger Lise Bekkos Dahl bekrefter at det har vært utfordrende å oppfylle de spesielle kravene for utebelysning som er satt.

– Vi har både levert utstyr og installert dette. Det er alltid fint å være med på noe nytt. Så vet vi at når vi samarbeider med Kjellmark så får vi det til. Vi kjenner hverandre og begge parter vet hva de får.

Signalbygg: Det nye biblioteket er et signalbygg På Røros. Herfra kan Cato Bye Spånberg, Inger Lise Bekkos Dahl, Mona Østgårdstrøen og Thomas Bredesen se det fremste signalbygget i verdensarven-Bergstaden Ziir. Foto: Ren Røros

Signalbygg: Det nye biblioteket er et signalbygg På Røros. Herfra kan Cato Bye Spånberg, Inger Lise Bekkos Dahl, Mona Østgårdstrøen og Thomas Bredesen se det fremste signalbygget i verdensarven – Bergstadens Ziir. Foto: Ren Røros

Prestisjeprosjekt

Mona Østgårdstrøen har vært Kjellmarks prosjektleder på stedet. Hun er stolt over at de fikk dette prestisjeprosjektet, og at de nå er ferdig med arbeidet.

– Jeg vil framheve det gode samarbeidet mellom oss, El-service og Energima Fjellregionen. Det er viktig i et slikt prosjekt at vi har stor tillit til hverandre og finner fram til de beste løsningene sammen. Igjen får vi bekreftet at det er lett å samarbeid med El-service. Det er en grunn til at vi bruker Ren Røros så ofte. Vi kjenner hverandre og vet at det er kvalitet i det som blir levert.

Thomas Bredesen fra Energima har samme vurderingen;

– Ren Røros El-service har dyktige fagfolk som det er lett å samarbeide med. Vi kjenner også Kjellmark som et solid selskap. Jeg setter stor pris på at vi har en klassisk bygdekultur her; Det betyr at det er lett å snakke og samarbeide med hverandre. Det er ingen som skriker ut her, slik det ofte kan være i byen. Her står vi sammen for løse oppgavene.

Thomas Bredesen: El-service har dyktige fagfolk det er lett å samarbeide med. Foto: Ren Røros

Thomas Bredesen: El-service har dyktige fagfolk det er lett å samarbeide med. Foto: Ren Røros.

Cato Bye Spånberg : Vi liker slike utfordringer som vi har fått her. Foto: Ren Røros

Cato Bye Spånberg: Vi liker slike utfordringer som vi har fått her. Foto: Ren Røros.

Mona Østgårdstrøen: Det er lett å samarbeide med El-service. Foto: Ren Røros

Mona Østgårdstrøen: Det er lett å samarbeide med El-service. Foto: Ren Røros.

Inger Lise Bekkos Dahl: Det er alltid fint å være med på noe nytt. Foto: Ren Røros

Inger Lise Bekkos Dahl: Det er alltid fint å være med på noe nytt. Foto: Ren Røros.