RoHS-direktivet: Overgangen til LED-belysning har startet. Foto: Ren Røros.

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) er en del av EUs mål om å beskytte miljøet og folkehelsen ved å eliminere bruken av farlige kjemikalier i elektroniske og elektriske produkter. Dette direktivet tar sikte på å regulere bruk av seks farlige miljøgifter, hvorav en av dem er kvikksølv. Som et resultat av direktivet vil det bli innført et forbud mot lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv.

Ved å begrense bruken av de giftige kjemikaliene i elektriske og elektroniske produkter som datamaskiner, mobiltelefoner, hvitevarer og belysning, forventer RoHS- direktivet å redusere risikoen for miljø-forurensning og beskytte forbrukernes helse. Målet er å fase ut bruken av disse farlige stoffene og oppmuntre til utviklingen av sikrere, mer bærekraftige og miljøvennlige alternativer.

Tiltak for å redusere skadelige miljøutslipp

EU forventer å forhindre at rundt 2000 kilo kvikksølv slippes ut på det europeiske markedet hvert år. Dette tiltaket har som formål å redusere den negative miljø- påvirkningen og de skadelige konsekvensene som kan oppstå som følge av kvikksølv- utslipp.

Store besparelser for bedrift og kommune

I løpet av 2023 vil produksjonen av kvikksølvholdige lysrør bli forbudt. Dette har potensial til å generere betydelige økonomiske besparelser for store bedrifter, og ikke minst for kommuner med idrettshaller, svømmehaller, skoler og sykehjem ved å bytte til LED-lys.

Byttet fra kvikksølvholdige lysrør til LED-lys vil gi flere fordeler. For det første er LED-lys mer energieffektive enn tradisjonelle lysrør, noe som betyr lavere strømforbruk og reduserte energikostnader på sikt. Dette kan være spesielt gunstig for fasiliteter som idrettshaller og svømmehaller som krever kontinuerlig belysning og har høyt energiforbruk.

Visste du at disse fases ut i løpet av 2023?

Visste du at disse fases ut i løpet av 2023?

Belysning med lengre levetid

Belysning med lengre levetid.

Belysning med lengre levetid

LED-lys har i tillegg en betydelig lengre levetid sammenlignet med lysstoffrør, noe som fører til reduserte kostnader knyttet til vedlikehold og utskiftning av lyskilder. Dette kan være spesielt gunstig for kommunale bygninger som skoler og sykehjem, hvor det ofte er behov for kontinuerlig belysning over lange perioder.

Mange fordeler ved å bytte belysning

En annen fordel med LED-lys er at de inneholder ingen kvikksølv eller andre farlige stoffer. Dette reduserer risikoen for miljøforurensning og sikkerhetsproblemer knyttet til håndtering og avhending av brukte lysstoffrør.

Overgangen fra kvikksølvholdige lysstoffrør til LED-lys kan gi betydelige økonomiske fordeler for en kommune eller en stor bedrift, inkludert lavere energikostnader, reduserte vedlikeholdskostnader og oppfyllelse av miljømål. Det er viktig å gjennomføre en grundig evaluering og planlegging for å sikre en jevn overgang og maksimere de potensielle besparelsene.

Veien mot et grønnere skifte

Fra og med 1. september 2023 blir lysrør og kompakte lysrør forbudt i EU/EØS på grunn av innholdet av kvikksølv og høyt energiforbruk, i samsvar med økodesigndirektivet 2019/2020/ EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Hvorfor vente til det er tomt når du kan bytte nå?

De eksisterende lysrørene som allerede er på markedet, kan fortsette å bli solgt til det er tomt. I visse tilfeller kan det være mulig å erstatte dem med LED-lys eller å gjøre om- bygginger på armaturene. Det er viktig å merke seg at det første tilfellet ikke har noen garantier. Personene som utfører byttet av lysrør, har ansvaret for å sikre at den nye løsningen oppfyller alle kravene.

Det anbefales å erstatte eksisterende arma- turer med enheter som er spesielt utviklet for dagens teknologi og gunstig energieffektivitet. Med dagens høye strømpriser vil et typisk T8/ T5-anlegg bli nedbetalt på kort tid.

Dette vil være en god investering både når det gjelder kostnader, energiforbruk og miljøpåvirkning. Forventet levetid på en armatur er 15-20 år, og på denne tiden kan plastkomponentene bli tørre og sprø. Det samme gjelder koblinger og kabler. Mye brukte armaturer blir også utsatt for en del varme, og det er alltid et yndet sted for støv. Med det i bakhodet kan det være lurt å bytte snart uansett.

Veien mot et grønnere skifte. Foto: Luke Vodell

Veien mot et grønnere skifte. Foto: Luke Vodell.

Fordeler ved utfasing av miljøskadelige lyskilder

Ved å erstatte konvensjonelle armaturer med høykvalitets LED-belysning kan energiforbruket reduseres med 50-80 %. Det er altså mye å spare på kun et rent bytte.

Som et resultat av betydelige energibesparelser, oppnås en markant reduksjon i energikostnadene.

Ved å oppgradere installasjonen med både LED-belysning og smart belysning, er det mulig å oppnå en energibesparelse på opptil 90 %.

I tillegg øker trivselen blant brukerne av bygningen, samtidig som fleksibiliteten forbedres. Forskning viser dessuten at riktig belysning kan øke effektiviteten.

Enorme besparelser kan oppnås siden omtrent 80 % av lysinstallasjonene i EU innenfor kontorer, utdanningsbygg, helsebygg og industribygg fortsatt bruker lysstoffrør eller høytrykkslamper.

Fordeler ved utfasing av miljøskadelige lyskilder

Det er fordeler ved utfasing av miljøskadelige lyskilder.

LED-lysrør er en investering med rask nedbetaling!

LED-lysrør er en investering med rask nedbetaling!.

Det finnes fire alternativer for utbytting av belysning:

Alternativ 1: Komplett oppgradering

Det finnes flere veier til målet når du skal bytte til LED, og de varierer på ulike faktorer. Vår varmeste anbefaling er også den største investeringen, men på lengre sikt vil den også betale seg best.

«Avkastningen» kommer blant annet i form av større innsparing på strømforbruket – faktisk så mye som opp mot 90 %. I tillegg kommer fordeler som et bedre lysmiljø for de som oppholder seg i lokalet, fleksibilitet i bruk av anlegget og at bygget er klargjort for fremtiden.

Slik jobber vi med riktig belysning
Vi foretar først en befaring, og der gjennom- fører vi en ny lysberegning. Resultatene fra denne munner ut i et forslag til en ny lysplan tilpasset deg og dine behov.

Dette omfatter et helt nytt ledningsopplegg, nye lamper og et lysstyringssystem. Sistnevnte er viktig med hensyn til søknad om støtte.

Lysstyring kvalifiserer nemlig til støtte fra Enova, for det er ansett som et viktig miljøtiltak.

Fordeler med løsningen
Du sitter også igjen med bedre utnyttelse av fordelen knyttet til LED. De viktigste punktene her er:

 • Bedre lys (lumen) per watt.
 • Enklere å styre dimming og sensorer.
 • Mer fleksibelt med tanke på fargetemperatur.
 • Muligheten for å tilpasse lyset etter bruk, brukere og møbleringsplan.

Oppsummert er dette det alternativet som vil gagne deg mest på sikt. Investeringen er litt større enn andre løsninger, men godene er også flere. Totalt kan du se frem til lavere utgifter til belysning og et mer fremtidsrettet lysopplegg – som igjen gir høyere effektivitet og lavere sykefravær hos de ansatte.

Ved å erstatte konvensjonelle armaturer med høykvalitets LED-belysning kan energiforbruket reduseres med 50-80 %.

Ved å erstatte konvensjonelle armaturer med høykvalitets LED-belysning kan energiforbruket reduseres med 50-80 %.

Ved å oppgradere installasjonen med både LED-belysning og smart belysning, er det mulig å oppnå en energibesparelse på opptil 90 %.

Ved å oppgradere installasjonen med både LED-belysning og smart belysning, er det mulig å oppnå en energibesparelse på opptil 90 %.

Alternativ 2: Bytte ut hele armaturen

Ved å erstatte hele armaturen oppnår man optimal energisparing, med potensielt opptil 80 % reduksjon, og LED-lysrørene kan vare så lenge som 100 000 timer. Dette betyr mindre behov for vedlikehold og sjeldnere behov for innkjøp.

En komplett utskifting er også enklere og raskere å planlegge, noe som gjør at det nye systemet kan implementeres raskere. Ved å bytte armaturen får du full fleksibilitet og det passer godt sammen med et smart lysstyringssystem, noe som resulterer i betydelige besparelser og optimal belysning tilpasset menneskers behov. Dette bidrar til bedre arbeidseffektivitet og økt trivsel, på jobb, i en butikk, hjemme eller på en institusjon.

Om armaturen er rundt 15-20 år gammel, bør du uansett vurdere å erstatte den. Elektronikk har en begrenset levetid, og eldre armaturer kan ha slitte plastkomponenter som er sprø og kan knekke eller smuldre på grunn av langvarig oppvarming. Av hensyn til brannsikkerheten bør disse armaturene uansett byttes ut eller kontrolleres.

Når plasten rundt ledninger og ved andre koblinger begynner å smuldre opp, øker brannfaren betydelig, spesielt hvis det er mye støv i og rundt armaturen. Derfor er det viktig å erstatte slike armaturer for å sikre tryggheten og for å forebygge brannrisiko.

På grunn av den store reduksjonen i energikostnader har denne løsningen også kortere nedbetalingstid.

Hvorfor anbefaler vi å bytte armaturen?
Ettersom forholdene og behovene varierer, finnes det ingen standardløsning. Imidlertid vil det for de aller fleste være lurt å benytte anledningen til å erstatte hele belysningen med ny, smart lysstyring. Dette vil øke både trivsel og arbeidseffektivitet, samtidig som det reduserer strømutgiftene betydelig mer enn andre alternativer for oppgradering til LED- belysning.

Hvorfor vente til du er tom når du kan bytte armatur nå? Det er ingen grunn til å ha unødvendig høye strømutgifter i flere år fremover. I tillegg må de gamle lyskildene uansett snart byttes ut på grunn av føringene i RoHS-direktivet.

Som et resultat av betydelige energibesparelser, oppnås en markant reduksjon i energikostnadene.

Som et resultat av betydelige energibesparelser, oppnås en markant reduksjon i energikostnadene.

Forskning viser at riktig belysning kan øke effektiviteten.

Forskning viser at riktig belysning kan øke effektiviteten.

Alternativ 3: Oppdatere innmat på eksisterende lamper i verneverdige bygg

Om du skal erstatte eller bytte ut belysning eller spesielle lamper i verneverdige bygg, kan det være ekstra hensyn å ta, spesielt når det gjelder oppdatering og vedlikehold. Noen historiske eller verneverdige bygninger kan ha spesielle retningslinjer for bevaring av originale belysningsarmaturer og lamper.

Dette kan inkludere begrensninger på hvordan lamper kan oppdateres eller modifiseres for å sikre at den historiske integriteten til bygningen opprettholdes. Hvis det er nødvendig med oppdateringer av lamper i slike bygninger, kan det være en mulighet å erstatte innmaten med nye komponenter som er i samsvar med RoHS-direktivet og andre gjeldende forskrifter.

I forbindelse med en slik oppdatering må de nye komponentene gjennomgå grundige tester og godkjenninger som sikrer at de oppfyller nødvendige standarder. Dette tar vi oss av, og det inkluderer:

Termisk testing
Termisk testing innebærer å vurdere hvordan de nye komponentene håndterer varme. Dette er spesielt viktig for lamper, da overoppheting kan utgjøre en brannrisiko. Vi gjennomfører termisk testing for å sikre at de nye komponentene håndterer varme, og kvitterer for at de fungerer pålitelig og trygt.

EMC-rapport (elektromagnetisk kompatibilitet)
Vi utfører EMC-testing for å minske muligheten for elektromagnetisk forstyrrelse, som kan påvirke både lampens ytelse og andre elektroniske enheter i nærheten.

Fotometrisk testing
Med fotometriske tester vurderer vi lampens lysutgang, fordeling av lys og andre optiske egenskaper. Dette er avgjørende for å sikre at lampen gir ønsket belysning og oppfyller de visuelle kravene for området den skal brukes i.

Før det gjøres endringer i lamper i verneverdige bygninger er det anbefalt å grundig undersøke og konsultere med relevante myndigheter, historiske bevaringsorganisasjoner og eksperter på kulturarv. Dette er viktig for å sikre at eventuelle oppdateringer respekterer bygningens unike karakter og samtidig overholder nødvendige reguleringer.

Om du skal erstatte eller bytte ut belysning eller spesielle lamper i verneverdige bygg, kan det være ekstra hensyn å ta. Foto: Tobias Jetter

Om du skal erstatte eller bytte ut belysning eller spesielle lamper i verneverdige bygg, kan det være ekstra hensyn å ta. Foto: Tobias Jetter.

Termisk testing innebærer å vurdere hvordan de nye komponentene håndterer varme. Foto: Parul Gupta.

Termisk testing innebærer å vurdere hvordan de nye komponentene håndterer varme. Foto: Parul Gupta.

Alternativ 4: Bytte kun rør og pærer

Mange tenker nok at det er like greit å bare ta ut det gamle lysstoffrøret og sette inn et LED- rør. Vi fraråder dette av flere grunner, og her er de viktigste:

CE-merkingen forsvinner
Den gamle armaturen din er godkjent for bruk med lysstoffrør, og CE-merkingen (altså «Godkjent»-stempelet) forsvinner når du bytter kun røret. Det samme gjelder om du også bytter forkoblingen, for lampens godkjenning er knyttet til slik den var i original form.

Du overtar ansvaret
Når du modifiserer en lampe, flyttes også ansvaret for sikkerheten over på deg eller den som gjør endringen. Ved å benytte en LED- lyskilde i en armatur som ikke er godkjent for, har du per definisjon modifisert lampen. Dette kan føre til at forsikringen ikke lenger er gyldig.

Krav til ny EMC-testing
Ved endringer i en eksisterende installasjon, kreves det også en ny EMC-test. På godt norsk kalles det en elektromagnetisk kompatibilitetstest, og betyr at man kontrollerer at det ikke oppstår støy i det elektriske anlegget.

Ikke mulig å dimme lyset
Det er snakk om to vidt forskjellige teknologier, og ved kun å bytte rørene får du sannsynligvis ikke utnyttet dimmefunksjonen som finnes i de fleste nye LED-armaturer. Du vil også gå glipp av bedre synskomfort, bedre lys (lumen) per watt og mindre vedlikehold.

Kun 15-18 % lavere strømforbruk
For å kunne oppnå de store besparelsene, er det dessverre ikke nok å kun bytte et lysstoffrør med et LED-rør. Dette er fordi selve armaturen spiller en viktig rolle når det kommer til effektiv bruk av strømmen. Faktisk ser vi at man i snitt kun sparer 15-18 % ved å bytte rør. Det blir lite når vi vet at potensialet ligger på opptil 90 %.

Fare for elektrisk støt
Ved montering av LED-lysrør i gammel armatur, kan du utsettes for elektrisk støt*. Hvis den ene enden er tilkoblet og vridd en halv gang rundt, kan den andre enden være spenningssatt. Vær derfor veldig obs hvis du på tross av alle advarsler fortsatt velger dette alternativet.

Når du modifiserer en lampe, flyttes også ansvaret for sikkerheten over på deg eller den som gjør endringen. Foto: Darius Cotoi.

Når du modifiserer en lampe, flyttes også ansvaret for sikkerheten over på deg eller den som gjør endringen. Foto: Darius Cotoi.

For å kunne oppnå de store besparelsene, er det ikke nok å kun bytte et lysstoffrør med et LED-rør. Foto: Lynn Kitzinger.

For å kunne oppnå de store besparelsene, er det ikke nok å kun bytte et lysstoffrør med et LED-rør. Foto: Lynn Kitzinger.

Oppsummering av de fire alternativene

Alternativ 1-3 er alle gode og anbefalte løsninger. Det fjerde og siste alternativet er ikke anbefalt, da det er begrensende i tillegg til uforsvarlig.

Alternativ 1: Bytte ut alt – anbefalt

 • Mulig å spare opptil 90 % strøm.
 • Bedre lys (lumen) per watt.
 • Tilpasses bruk, brukere og møbleringsplan.
 • Kvalifiserer til Enova-støtte.

Alternativ 2: Bytte armaturer - anbefalt

 • Mulig å spare opptil 80 % strøm.
 • Full garanti på armaturene.
 • Normal levetid på opptil 100.000 timer.

Alternativ 3: Bytte innmaten i armaturene - anbefalt

 • Ivaretar retningslinjer for verneverdige bygg.
 • Vi tar oss av tester og godkjenninger.

Alternativ 4: Bytte lysrør og pærer - ikke anbefalt

 • Lampen mister CE-merking.
 • Du overtar ansvaret for installasjonen Fare for elektrisk støt.
 • Problemer med dimming.
 • Kun 15-18 % lavere strømforbruk.
Smart LED-belysning: Mer enn bare økonomisk gevinst. Foto: Patrick Fore.

Smart LED-belysning er mer enn bare økonomisk gevinst. Foto: Patrick Fore.

Flere og flere ser behovet for å være en ansvarlig aktør med bærekraft i fokus. Utbytting av belysning er et eksempel på nettopp dette. Foto: Mike Labrum.

Flere og flere ser behovet for å være en ansvarlig aktør med bærekraft i fokus. Utbytting av belysning er et eksempel på nettopp dette. Foto: Mike Labrum.

Smart LED-belysning: Mer enn bare økonomisk gevinst

Flere og flere ser behovet for å være en ansvarlig aktør med bærekraft i fokus. Utbytting av belysning er et eksempel på nettopp dette. Enda viktigere, det fører faktisk til forbedret livskvalitet for brukerne av belysningen.
Nyere forskning har avdekket hvor avgjørende belysningen er for trivsel og velvære, noe som tidligere var mindre kjent. Vi mennesker påvirkes av lys, selv kunstig lys som vi tilbringer størsteparten av tiden vår i – enten det er på arbeidsplassen, institusjoner, butikker eller andre steder. Den nye belysningen er utformet med brukernes behov i fokus. Målet er å tilby menneskeorientert belysning.

Lavere strømutgifter er naturligvis viktig for de som ligger foran innen bruk av ny lysteknologi, men mange innser også at dette er tiltak som bidrar til god omdømmebygging.

Spar energi og senk vedlikeholdskostnadene
Vi er forpliktet til å hjelpe våre kunder med å redusere strømforbruket og tilhørende utgifter. Energieffektive armaturer er bare en del av denne helheten. Våre smarte armaturer er utstyrt med innebygde sensorer som registrerer tilstedeværelse og mengden dagslys i rommet. Dette gjør det mulig å redusere belysningsnivået og dermed også strøm- regningen din.

Når du oppgraderer eksisterende lysinstallasjoner til langt mer effektive armaturer og lysstyringssystem, kan du oppnå en energibesparelse på opptil 90 %. Lavere energiforbruk har ikke bare økonomiske fordeler, men er også bedre for miljøet.

De fleste av oss er «biologisk programmert» til å våkne når sola står opp. Foto: Kinga Howard

De fleste av oss er «biologisk programmert» til å våkne når sola står opp. Foto: Kinga Howard

Riktig lys til riktig tid på døgnet kan påvirke alt fra søvnkvaliteten vår til generell ytelse og velvære. Foto: Austin Chan.

Riktig lys til riktig tid på døgnet kan påvirke alt fra søvnkvaliteten vår til generell ytelse og velvære. Foto: Austin Chan.

Fordelene med menneskeorientert belysning

Som nevnt tidligere påvirker belysningen oss på flere måter, både visuelt og biologisk. HCL-løsninger kan hjelpe oss å få en god døgnrytme som forbedrer vår tenkeevne, og kan brukes for å skape optimale arbeidsforhold i utfordrende omgivelser.

1

Bedre søvnkvalitet
Med HCL-løsninger sover vi faktisk bedre. Dette er fordi at riktig belysning bidrar til å justere kroppens hormonbalanse. Dette er spesielt viktig for grupper som er mer sårbare, som ungdommer, skiftarbeidere, psykiatriske pasienter og personer med demens.

2

Bedre ytelse
Menneskeorientert belysning kan forbedre prestasjon ved å øke evnen til å konsentrere seg, og man blir mer våken og oppmerksom. Dette kan igjen bidra til å utføre jobben bedre og redusere antall feil i arbeidet.

3

Bedre helse og velvære
Mange som har benyttet seg av menneske- orientert belysning sier å føle seg lykkeligere, ha økt energi og bedre helse. Riktig belysning stimulerer den naturlige døgnrytmen din, som igjen gir deg økt velvære.

Store fordeler med moderne belysning

De fleste av oss er «biologisk programmert» til å våkne når sola står opp, og sovne når sola går ned. Det er dette vi kjenner som døgnrytme. Vi påvirkes av lyset både fysisk og psykisk. Med god og riktig belysning kan vi skape en gunstig døgnrytme, forbedre de kognitive evnene og øke følelsen av velvære for de som trenger belysningen.

Riktig lys til riktig tid på døgnet kan påvirke alt fra søvnkvaliteten vår til generell ytelse og velvære. Derfor har menneskeorientert belysning, også kjent som Human Centric Lighting (HCL), en positiv effekt når det benyttes skolebygg, helseinstitusjoner, industribygg og på kontoret.

Vi som er bosatt i nord er mer avhengig av riktig belysning for å skape denne naturlige døgn- rytmen. En god døgnrytme, hjulpet av moderne belysning og smart lysstyring, har stor effekt på vår generelle helse og trivsel.

La oss ta en prat

Trenger du råd eller support?
Våre dyktige kundebehandlere er her for deg.

Ren Røros El-service as

Tlf.: 477 90 700
E-post: cbfg.ry-freivpr@eraebebf.ab